Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 22 (2001)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Aleksander Sytnyk, Andrej Bogucki, Teresa Madeyska, Mustierskie stanowisko Ihrovica I na Podolu
 2. Piotr Godlewski, Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Manasterzu, stan. 6
 3. Wojciech Poradyło, Cmentarzysko ludności grupy tarnobrzeskiej w Trójczycach, gm. Orły, pow. Przemyśl
 4. Przemysław Sikora, Dolne okucia pochew mieczy (tzw. trzewiki) z terenu północnej Słowiańszczyzny we wczesnym średniowieczu – katalog źródeł
 5. Ewa Kubica-Kabacińska, Podkrakowska ceramika „biała” – analizy surowca, chronologia, kontekst osadniczy

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Edward Pudełko, Wyniki ratowniczych prac wykopaliskowych cmentarzyska kultury łużyckiej na stanowisku 3 w Szadku, pow. Kalisz
 2. Edward Pudełko, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej na stanowiskach 2 i 7 w Pleszewie, woj. wielkopolskie.
 3. Leszek Ziąbka, Bogusław Maryniak, Cmentarzysko kultury łużyckiej ze środkowej epoki brązu w Masanowie (st. 9), gm. Sieroszewice, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
 4. Joanna Domańska, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Proszkowej, pow. Wołów
 5. Justyna Baron, Formy ceramiki malowanej z ciałopalnego cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach na stanowisku 6, pow. Milicz
 6. Renata Abłamowicz, Cmentarzysko kultury łużcykiej w Samborowicach, woj. śląskie
 7. Iwona Młodkowska-Przepiórkowska, Cmentarzysko grupy górnośląsko-małopolskiej w Częstochowie-Wyczerpach Dolnych
 8. Wojciech Blajer, Cmentarzysko w Lipniku, pow. przeworski, po trzech sezonach badań
 9. Barbara Szybowicz, Analiza antropologiczna przepalonych szczątków kostnych z cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Lipniku, stanowisko 5
 10. Krzysztof Ormian, Magdalena Brylska, Krystyna Jadwiga Guściora, Cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Furmanach, stan. 1, pow. Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
 11. Małgorzata Schild, Badania archeologiczne prowadzone w 2000 roku na terenie województwa podkarpackiego

RECENZJE

 1. Sylwester Czopek, „Dzieje Podkarpacia”, red. J. Gancarski, t. I, Krosno 1996; t. II, Krosno 1998; t. III, Krosno 1999; t. IV, Krosno 2000

KRONIKA

 1. Sylwester Czopek, Wystawa i konferencja „Gotické a renesančné kachliarskie umenie v Karpatoch”, Trebišov, 18-20.10.2001

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 21 (2000)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Krzysztof Garbacz, Cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej w Grzybowie, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie
 2. Wojciech Poradyło, Materiały kultury przeworskiej ze Wzgórza św. Mikołaja w Jarosławiu

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Agnieszka Kukułka, Znalezisko wczesnoneolitycznej nogi z Gwoźdźca, st. 2
 2. Jan Chochorowski, Ewdoksja Papuci-Włodyka, Evgenia Redina, Polsko-ukraińskie badania wykopaliskowe zespołu stanowisk z okresu antycznego w miejscowości Košary koło Odessy
 3. Sylwester Czopek, Joanna Podgórska-Czopek, Wielokulturowe stanowisko nr 22 w Grodzisku Dolnym, pow. Leżajsk = podsumowanie wyników badań prowadzonych w latach 1996-1999
 4. Jarosław Bodzek, Grzegorz Kieferling, Moneta partyjska z kompleksu leśnego pomiędzy Radawą, Cetulą i Łapajówką w pow. jarosławskim
 5. Sylwester Czopek, Krzysztof Ormian, Joanna Podgórska-Czopek, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych  w 1999 roku na stan. 1 w Wołodzi, pow. Brzozów
 6. Jerzy Okoński, Barbara i Andrzej Szpunar, Wyniki nadzoru archeologicznego na stanowisku 3 w Bessowie, gm. Bochnia, woj. małopolskie
 7. Michał Parczewski, Piętnasty sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 16 w Bachórzu, pow. Rzeszów
 8. Wiera Hupało, Maria Łosyk, Olga Osadcza, Brama Łucka w Dubnie
 9. Marek Florek, Badania archeologiczne na terenie województwa podkarpackiego w roku 1999

RECENZJE

 1. Leszek Gajewski, Halina Gajewska, Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1987-1988 roku, Archeologiczne listy, Najważniejsze odkrycia archeologiczne w Polsce środkowowschodniej

KRONIKA

 1. Andrzej Kokowski, Polsko-niemiecki przyczynek do ratowania zabytków z Radawy w woj. podkarpackim

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 20 (1999)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Никoлaй Н. Кoвaлюк, Cepгeй Нaзapoв, кaлибpaции paдиoyглepoдныдaт в apxeoлoгичecкииccлeдoвaнияx
 2. Aleksander Sytnik, Andrej Bogucki, Maria Łanczont, Teresa Madeyska, Stanowisko górnopaleolityczne Halicz I
 3. Wojciech Poradyło, Materiały z osady wielokulturowej w Krasiczynie, stan. 1  
 4. Joanna Podgórska-Czopek, Osada z okresu rzymskiego z Otałęży, pow. Mielec, woj. podkarpackie (stanowisko 1)  
 5. Aleksandra Gruszczyńska, Badania na osadzie z V wieku n.e. w Świlczy, woj. podkarpackie w latach 1977, 1981-1982
 6. Виктop M. Вoйнapoвcький, Нoві пaм’ятки paнньopимcькoгo чacy в Бyкoвиньcкoмy Пpикapпaтті (дo підгpyнтя чepняxівcкoї кyльтypи в peгіoні)
 7. Jerzy Okoński, Barbara i Andrzej Szpunar, Osady na stanowiskach 13 w Jasieniu, gm. Brzesko i 18 w Brzesku woj. małopolskie
 8. Wiera D. Hupało, Wyniki badań na cmentarzysku kurhanowym koło wsi Bereściany na Wołyniu  

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Jerzy Lejawa, Ślad osadniczy z epoki kamienia na wyspie Malej Jeziora Solińskiego
 2. Piotr Mitura, Renata Zych, Sprawozdanie z badań stanowiska 20 w Olchowej, gm. Iwierzyce, woj. podkarpackie w 1999 roku
 3. Jerzy Libera, Nowe znalezisko grobu(?) kultury ceramiki sznurowej na Płaskowyżu Tarnogrodzkim
 4. Jan Chochorowski, Sergej Skoryj, Vladimir Grigor’ev, Jacek Rydzewski, Badania wykopaliskowe Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego – etap końcowy (sezon 1998)
 5. Jan Chochorowski, Nikołaj Kovaljuch,Vadim Skripkin, Nowe dane do chronologii radiowęglowej kurhanów grupy ryżanowskiej  
 6. Jan Chochorowski, Sergej Skoryj, Kobiece nakrycie głowy z centralnego grobowca Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego
 7. Mapинa Cepгeeвa, Дepeвянныe издeлия из Бoльшoгo Рыжaнoвcкoгo кypгaнa
 8. Taтянa H. Бaбeнкo, Haтaля Ю. Бpeдиc, Любoв C. Клoчкo, Фpaгмeнты ткaни из мyжcкoгo зaхopoния в Бoльшoм Рыжaнoвcкoм кypгaнe
 9. Oлeг Жypaвлeв, Кocти живoтных из Бoльшoгo pыжaнoвcкoгo кypгaнa
 10. Anna Шиянoвa, Pecтaвpaция aнтичных aмфop из Бoльшoгo Рыжaнoвcкoгo кypгaнa
 11. Elżbieta Maria Nosek, Adam Mazur, Przedmioty żelazne z Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego w świetle badań metaloznawczych i chemicznych
 12. Michał Parczewski, Czternasty sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 16 w Bachórzu, pow. Rzeszów
 13. Jerzy Ginalski, Antoni Lubelczyk, Nowe informacje na temat umocnień Krosna. Wyniki nadzoru archeologicznego w rejonie Sądu Okręgowego w Krośnie
 14. Antoni Lubelczyk, Nowe informacje o zachodnim odcinku obwałowań Łańcuta uzyskane w trakcie nadzoru archeologicznego przy ul. Wałowej
 15. Andrzej Szpunar, Zamek w Czchowie
 16. Marek Florek, Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w 1998 roku

RECENZJE

 1. Marek Florek, Ryszard Heliasz, Jerzy Skrzypczak, Tiziano Mannoni, Enrico Giannichedda, Archeologia della produzione, seria Biblioteka Studio, wyd. ,,Einaudi”, Torino 1996, ss. 352, ryc. 67

KRONIKA

 1. Sylwester Czopek, Instytut Archeologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej – powstanie i perspektywy rozwoju

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 19 (1998)

 1. Aleksander Sytnik, Andrej Bogucki, Teresa Madeyska, Mustierskie stanowisko Jezupil koło Halicza nad Dniestrem: stratygrafia i kultura
 2. Marek Florek, Nowe materiały z odkryć przypadkowych i tzw. znaleziska luźne z terenu województwa tarnobrzeskiego
 3. Marek Gedl, Cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w okolicach Łańcuta
 4. Barbara Szybowicz, Analiza antropologiczna przepalonych szczątków kostnych z cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Albigowej, stanowisko 1
 5. Jerzy Kuśnierz, Skarb brązowy z Deszkowic II, gm. Sułów, woj. Zamość
 6. Anna Gawlik, Znaleziska scytyjskie na Wyżynie Mołdawskiej i Besarabskiej
 7. Jan Chochorowski, Sergej Skoryj, Vladimir Grigor’ev, Jacek Rydzewski, Trzeci sezon badań wykopaliskowych w Ryżanówce, raj. Zvenigorodka, obł. Ćerkassy (Ukraina)
 8. Jan Chochorowski, Nikołaj Kovaljuch, Vadim Skripkin, Subkalibrowane datowanie radiowęglowe grobowca „księcia” scytyjskiego z Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego
 9. Cepгeй Cкopый, Ocнoвы apxeoлoгичecкoгo дaтиpoвaния Бoльшoгo Рыжaнoвcкoгo кypгaнa
 10. Любoвь Клoчкo, Peкoнcтpукция кocтюмa жeнщины из бoкoвoй мoгилы Бoльшoгo Рыжaнoвcкoгo кypгaнa
 11. Bячecлaв Maничeв, Никoлaй Кoвaлюx, Гeoлoгo-гeoxимичecкaя xapaктepиcтикa Бoльшoгo Рыжaнoвcкoгo кypгaнa
 12. Дмитpий Недoпакo, Mapия Гopникoвa, Нeкoтopыe тexнoлoгичecкиe ocoбeннocти и pecтaвpaция apxeoлoгичecкиx мaтepиaлoв из Бoльшoгo Рыжaнoвcкoгo кypгaнa
 13. Oлeг Жypaвлeв, Oстеологические мaтepиaлы из кypгaнa Ɲº 3 мoгильникa Рыжaнoвкa чepкaccкoй oблacти
 14. Henryk Głąb, Analiza anatomo-antropologiczna dwóch szkieletów z kurhanu 3 w Ryżanówce (Ukraina)

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Agnieszka Kukułka, Drugi sezon wykopaliskowy na osadzie wczesnoneolitycznej w Gwoźdźcu, stan. 2, Zakliczyn
 2. Wojciech Blajer, Siekierka brązowa z Lichwina, woj. tarnowskie
 3. Wojciech Poradyło, Znalezisko dackiej czaszy z Dubiecka (stan. 5), woj. Przemyśl
 4. Barbara i Andrzej Szpunar, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Brzeźnicy, badania 1997 r.
 5. Antoni Lubelczyk, Nowe dane do poznania dziejów „Zamku Średniego” (Kamieńca) w Odrzy­koniu, woj. krośnieńskie w świetle ostatnich badań archeologicznych
 6. Wiera Hupało, Wstępne badania w obrębie klasztoru Podhoreckiego na Wołyniu
 7. Andrzej Cetera, Sylwester Czopek, Marek Florek, Jerzy Ginalski, Ewa Sosnowska, Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w 1997 roku

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 18 (1997)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Sławomir Kadrow, Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku 3 w Rzeszowie-Staromieściu
 2. Sylwester Czopek, Osada grupy tarnobrzeskiej na stanowisku nr 5 w Białobrzegach, woj. rzeszowskie
 3. Jan Chochorowski, Sergej Skoryj, Vladimir Grigir’ev, Jacek Rydzewski, Centralny pochówek Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego
 4. Henryk Głąb, Analiza anatomo-antropologiczna szczątków ludzkich z centralnego grobowca Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego
 5. Олег Журавлев, Остеологические материальі из Центральной могильі Большого Рьіжановского кургана
 6. Наталиа Бредис, Исследование скифского текстиля (нач. III в. до н.е.) из Большого Рьіжановского кургана
 7. Володимир Цигилик, Липицьке поселення в селі Водники на Львівщині
 8. Antoni Lubelczyk, Materiały z badań osad wczesnośredniowiecznych (stanowiska nr 8 i 28) w Grodzisku Dolnym, woj. rzeszowskie
 9. Wiera Hupało, Maria Łosyk, Światosław Melnyk, Bogdan Pryszczepa, Badania pieca garncarskiego z Wierchowa (Verchiv), obw. Równe
 10. Leszek Polanowski, Jerzy Zub, Wstępne rozpoznanie zabudowy północnej części Wzgórza Zamkowego w Sandomierzu

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Agnieszka Kukułka, Badania sondażowe w Gwoźdźcu, stan. 2, gm. Zakliczyn, woj. tarnowskie
 2. Barbara Szpunar, Nowe znaleziska narzędzi kamiennych z terenu województwa tarnowskiego
 3. Jan Chochorowski, Anna Gawlik, Żelazny czekan kultury Vekerzug z Żuklina, gm. Kańczuga
 4. Marek Florek, Wyniki drugiego sezonu badań ratowniczych na cmentarzysku kultury pomorskiej w Kornacicach, stan. 1, gm. Opatów, woj. tarnobrzeskie
 5. Michał Parczewski, Trzynasty sezon badań wykopaliskowych w Bachórzu na stanowisku 16
 6. Andrzej Cetera, Sylwester Czopek, Marek Florek, Anna Muzyczuk, Ewa Sosnowska, Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w 1996 roku

KRONIKA

 1. Joanna Podgórska-Czopek, Stała ekspozycja archeologiczna w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 17 (1996)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Jurij Malejew, Bogdan Pryszczepa, Nowy grób kultury amfor kulistych na Wołyniu
 2. Sylwester Czopek, Z badań nad kulturą trzciniecką na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Region osadniczy nad Trzebośnicą
 3. Wojciech Blajer, Sylwester Czopek, Osada z początku środkowego okresu epoki brązu w Dylągówce, woj. Rzeszowskie (stanowisko 1)
 4. Witalij Konopla, Jurij Malejew, Skarb brązowy z Meżyricza koło Lwowa
 5. Barbara Szpunar, Osada kultury łużyckiej w Wielopolu, gm. Olesno
 6. Anna Muzyczuk, Elżbieta Pohorska-Kleja, Wyniki badań wykopaliskowych w Hłomczy, gm. Sanok, woj. krośnieńskie w 1995 roku
 7. Antoni Lubelczyk, Kompleks osadniczo-obronny z okresu wczesnego średniowiecza w Budach Głogowskich, woj. Rzeszów. (Sprawozdanie z badań sondażowo-ratowniczych na stan. 11 i 36 przeprowadzonych w roku 1994 i 1995)
 8. Wiera Hupało, Doslidženja kurgannogo mogil’nika v uročišči Majdan bilja sela Berestjane
 9. Ewa Kubica, Katalog zabytków wczesnośredniowiecznej architektury monumentalnej Małopolski, Rusi Halickiej i Wołynia
 10. Andrzej Rozwałka, Rezultaty archeologicznych nadzorów i wstępnych badań weryfikacyjnych przy kościele p. w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście
 11. Leszek Polanowski, Architektura klasztoru pocysterskiego w Koprzywnicy
 12. Marek Florek, Sprawozdanie z obserwacji i nadzorów archeologicznych na terenie zespołu pocysterskiego w Koprzywnicy, woj. tarnobrzeskie

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

13. Sylwester Czopek, Naczynie kultury Basarabi z Fredropola, woj. Przemyśl

14. Jan Chochorowski, Vladimir Gregor’ev, Sergiej Skoryj, Badania wykopaliskowe Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego w Ryżanówce na Ukrainie

15. Michał Parczewski, Rezultaty badań wykopaliskowych w Bachórzu w latach 1993-1995

16. Volodimir M. Cigilik, Novi doslidžennja poselennja v Nesluchovi

17. Wiera Hupało, Maria Łosyk, Światosław Melnik, Wyniki badań wczesnośredniowiecznej studni z Dźwinogrodu

18. Igor Swiesznikow, Wiera Hupało, Wstępne wyniki badań archeologicznych na zamku w Dubnie

19. Svjatoslav Ters’kij, Pidsumki archeologičnich doslidžen’ ditincja ta peredmist’ gorodišča Peresopnici na Volini

20. Vasil’ G. Oprisk, Doslidžennja rann’oserednovičnogo poselennja bilja ss Boremel’-Chrinniki

21. Leonid Mackevij, Doslidžennja l’vivs’koj oblasnoj ekspedicii u 1995 r.

22. Vitalij Konoplja, Leonid Mackevij, Roboti gorodoc’koj ekspedicii u 1995 r.

23. Leonid Mackevij, Sergij Orlovs’kij, Galina Panachid, Raboti prikarpats’koj ekspedicii u 1995 r.

24. Sylwester Czopek, Jerzy Ginalski, Marek Florek, Andrzej Koperski, Andrzej Szpunar, Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w 1995 roku

KRONIKA

25. Anna Muzyczuk, Stała ekspozycja archeologiczna w Muzeum Okręgowym w Krośnie

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 16 (1995)

Od Redakcji

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Andrzej Bronicki, Kilka uwag o recepcji niżowych elementów kulturowych w społecznościach grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych
 2. Marek Florek, Kolekcja zabytków archeologicznych z okolic Wojciechowic w woj. tarnobrzeskim
 3. Wojciech Poradyło, Materiały z dawnych badań na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej, przechowywane w muzeach w Przemyślu i Krakowie
 4. Jan Chochorowski, Sergej Skoryj, Wielki Kurhan Ryżanowski w świetle aktualnej oceny badań Godfryda Ossowskiego
 5. Marek Florek, Badania ratownicze na cmentarzysku kultury pomorskiej w Kornacicach, stan. 1, gm. Opatów, woj. tarnobrzeskie
 6. Вера Д. Гупало, Дослідження курганного могильника в урочищі Сермень біля села Берестяне
 7. Marek Florek, Problem wydzielania i ewidencji stanowisk archeologicznych na terenie miast zabytkowych (na przykładzie Sandomierza)

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Igor Swiesznikow, Wiera Hupało, Wyniki badań archeologicznych w Dźwinogrodzie w 1994 roku
 2. Sylwester Czopek, Marek Florek, Jerzy Ginalski, Andrzej Koperski, Andrzej Szpunar, Badania archeologiczne prowadzone w Polsce południowo-wschodniej w 1994 roku

KRONIKA

 1. Sylwester Czopek, Nagroda dla rzeszowskiej wystawy archeologicznej
 2. Aleksandra Gruszczyńska, XI Konferencja Sprawozdawcza
 3. Joanna Podgórska-Czopek, Międzynarodowa konferencja naukowa „Początki sąsiedztwa. Pogranicze polsko-rusko-słowackie w średniowieczu”

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1993 – volume 15 (1994)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Andrzej Szpunar, Zabytki archeologiczne w kolekcji R. Janusza w Pilźnie, cz. I
 2. Wiera Hupało, Maria Picyszyn, Orant koszyłowiecki
 3. Mikołaj Banddriwski, Aleksander Sytnik, Nowe materiały do poznania wczesnej fazy kultury wysockiej
 4. Sylwester Czopek, Materiały z wielokulturowego stanowiska „Krowia Góra” w Piasecznie, woj. Tarnobrzeg
 5. Anna Muzyczuk, Elżbieta Pohorska-Kleja, Wyniki badań wykopaliskowych w Hłomczy, gm. Sanok, woj. krośnieńskie w latach 1981-1985, cz. I – Materiały
 6. Paweł Valde-Nowak, Zabytki kamienne z osady wielokulturowej w Hłomczy
 7. Andrzej Szpunar, Osada kultury przeworskiej w Pasiece Otfinowskiej, gm. Żabno, woj. Tarnów, stanowisko 1
 8. Andrzej Kokowski, Bohdan Strocen’, Grób kultury czerniachowskiej z miejscowości Ostrów (Ostriv) na zachodnim Podolu (Ukraina)
 9. Maciej Rajewski, Zwierzęce szczątki kostne z osady w Maćkówce (okres wpływów rzymskich)
 10. Antoni Lubelczyk, Materiały z badań sondażowych w Rzeszowie-Staromieściu na stanowisku 68 i 69
 11. Anna Tyniec, Wczesnośredniowieczna osada na stan. 7 w Niepli, gm. Jasło
 12. Marek Florek, Cmentarzyska kurhanowe i kopce na lessach sandomiersko-opatowskich. Stan badań. Charakterystyka. Próba określenia funkcji i chronologii
 13. Agnieszka Mirek-Kukułka, Przedmioty metalowe z badań na zamku w Czchowie w 1993 roku
 14. Michał Proksa, Małe założenia obronno-rezydencjonalne fundacji biskupów przemyskich w ziemi przemyskiej i sanockiej

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Jerzy Libera, Nowe znaleziska kultury amfor kulistych pod Zawichostem
 2. Jerzy Libera, Luźne znaleziska toporków kamiennych z Zabrnia, gm. Grębów (Równina Tarnobrzeska)
 3. Barbara Szpunar, Trzy zabytki krzemienne z województwa tarnowskiego
 4. Maria Zielińska, Osada i cmentarzysko z młodszej epoki brązu w Sanoku-Olchowcach
 5. Piotr Mitura, Sprawozdanie z badań wielokulturowego stanowiska nr 16 w Mielcu, woj. Rzeszów w 1993 roku
 6. Andrzej Szpunar, Czchów, stan. 1 – Zamek, woj. Tarnów, badania 1993 rok
 7. Marek Florek, Nowe stanowiska archeologiczne z okolic Grębowa, gm. loco, woj. tarnobrzeskie
 8. Sylwester Czopek, Marek Florek, Jerzy Ginalski, Andrzej Koperski, Andrzej Szpunar, Badania archeologiczne prowadzone w Polsce południowo-wschodniej w 1993 roku

KRONIKA

 1. Sylwester Czopek, Konferencja i wystawy poświęcone garncarstwu i kaflarstwu w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1990-1991 – volume 14 (1993)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Piotr Mitura, Kolekcja zabytków krzemiennych z okolic Chilczyc dawny powiat Złoczów (Ukraina)
 2. Piotr Mitura, Ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego i mezolitycznego na stanowisku 1A w Białobrzegach, woj. Rzeszów
 3. Marek Florek, Zabytki kamienne i krzemienne ze zbiorów tarnobrzeskiego Oddziału PTAiN
 4. Jolanta M. Ścibior, Materiały ze zniszczonego obiektu neolitycznego ze stanowiska 6 (Wzgórze Zawichojskie) w Sandomierzu
 5. Sylwester Czopek, Sławomir Kadrow, Piotr Mitura, Materiały z wielokulturowego stanowiska w Orliskach Sokolnickich, woj. Tarnobrzeg
 6. Ewa Szarek-Waszkowska*, Materiały z cmentarzyska kultury pomorskiej w Krzemienicy, gm. Tuszów Narodowy, woj. rzeszowskie, stanowisko 2
 7. Jacek Rogatko, Astragale z grobów grupy masłomęckiej
 8. Leszek Polanowski, Jerzy Zdub, Architektura klasztoru dominikanów sandomierskich w świetle ostatnich badań historycznych i archeologicznych
 9. Marek Florek, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych przy kościele p.w. Św. Jakuba i dawnym klasztorze dominikanów w Sandomierzu w latach 1990-1992
 10. Leszek Polanowski, Jerzy Zdub, Badania architektoniczne zachodniej elewacji wschodniego skrzydła zabudowań klasztornych przy kościele podominikańskim p.w. Św. Jakuba Ap. w Sandomierzu
 11. Leszek Polanowski, Jerzy Zdub, Kaplica św. Jacka jako część zabudowań klasztoru podominikańskiego przy kościele p.w. św. Jakuba Ap. W Sandomierzu

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Elżbieta Pohorska-Kleja, Maria Zielińska, Osada z epoki brązu w Sanoku
 2. Sylwester Czopek, Dwa zabytki brązowe z Podkarpacia
 3. Sylwester Czopek, Sprawozdanie z wznowionych w 1991 roku badań wykopaliskowych na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Pysznicy, woj. tarnobrzeskie
 4. Marek Florek, Drugie cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Kłyżowie, gm. Pysznica, woj. tarnobrzeskie
 5. Piotr Mitura, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w okolicach Borowej i Mielca, woj. Rzeszów w 1992 roku
 6. Antoni Lubelczyk, Piotr Mitura, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 4a w Korniaktowie Północnym, woj. Rzeszów
 7. Antoni Lubelczyk, Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w roku 1992 na stanowisku nr 2 w Jazowej i nr 15 w Strzyżowie, woj. Rzeszów
 8. Michał Parczewski, Wyniki badań wykopaliskowych w Bachórzu w latach 1991-1992
 9. Józef Janowski, Ogólny komunikat o badaniach wczesnośredniowiecznego ciałopalnego cmentarzyska w Czarnorzekach – Korczynie, gm. Korczyna, woj. Krosno
 10. Antoni Lubelczyk, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w roku 1991 na tzw. grodzisku w Będziemyślu, woj. Rzeszów
 11. Anna Muzyczuk, Paweł Valde-Nowak, Badania archeologiczne w centralnej części Dołów Jasielsko-Sanockich w latach 1982-1984
 12. Aleksandra Gruszczyńska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na Zamku w Łańcucie (stanowisko 6) w latach 1991-1992
 13. Marek Florek, Aleksandra Gruszczyńska, Andrzej Koperski, Anna Muzyczuk, Archeologiczne badania wykopaliskowe prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w latach 1991-1992
 14. Sylwester Czopek, Marek Florek, Andrzej Koperski, Anna Muzyczuk, Stan zaawansowania badań powierzchniowych Archeologicznego Zdjęcia Polski na terenie województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego

KRONIKA

 1. Andrzej Koperski, Dr Antoni Kunysz (1934-1991)

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1985-1990 – volume 13 (1992)

OD REDAKCJI

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Michał Proksa, Zamek starościński w Lubaczowie w świetle źródeł historycznych i badań archeologicznych
 2. Michał Proksa, Fundacja arcybiskupa Wojciecha Jastrzębca w Rytwianach w świetle badań archeologiczno-architektonicznych
 3. Marek Florek, „Castrum Tudorow” – średniowieczna siedziba rycerska w Tudorowie, gm. Opatów
 4. Antoni Lubelczyk, Obwałowania ziemne Rzeszowa z XVII wieku w świetle badań archeologicznych
 5. Jerzy Okoński, Kafle z badań archeologicznych w Zawadzie, gm. Dębica

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Aleksandra Gruszczyńska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie neolitycznej w Łańcucie w latach 1985-1990
 2. Sławomir Kadrow, Badania sondażowe na osadzie kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku nr 38 w Albigowej, woj. Rzeszów
 3. Sławomir Kadrow, Osada kultury lubelsko-wołyńskiej na st. 38 w Kosinie, gm. loco, woj. Rzeszów
 4. Janusz Bober, Sprawozdanie z badań na stanowisku z epoki brązu w Sanoku w 1989 roku
 5. Elżbieta Pohorska-Kleja, Maria Zielińska, Osada z epoki brązu w Sanoku
 6. Grażyna Godula, Wyniki badań spalonych kości zwierzęcych ze stanowiska 56 w Sanoku
 7. Sylwester Czopek, Badania stanowisk z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza prowadzone przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w latach 1985-1990
 8. Mieczysław Wolsan, Adam Nadachowski, Szczątki zwierzęce z osady grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Białobrzegach (okres halsztacki i lateński)
 9. Adam Nadachowski, Mieczysław Wolsan, Szczątki zwierzęce z osady kultury przeworskiej w Otałęży (okres wpływów rzymskich)
 10. Mieczysław Wolsan, Adam Nadachowski, Szczątki zwierzęce z osady z późnego okresu wpływów rzymskich w Świlczy koło Rzeszowa
 11. Joanna Podgórska-Czopek, Osada z okresu wpływów rzymskich na stanowisku 4b w Korniaktowie Północnym, woj. Rzeszów
 12. Jerzy Ginalski, Anna Muzyczuk, Badania wykopaliskowe grodziska wczesnośredniowiecznego w Brzezowej, gm. Nowy Żmigród, województwo krośnieńskie
 13. Sylwester Czopek, Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1990 roku w Rzeszowie, przy ulicy Króla Kazimierza
 14. Sylwester Czopek, Joanna podgórska-Czopek, Badania przeprowadzone w 1990 roku na tzw. Grodzisku w Będziemyślu
 15. Maria Zielińska, Luźne znaleziska archeologiczne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
 16. Marek Florek, Wczesnośredniowieczny grot oszczepu z Rudnika-Dolin
 17. Sylwester Czopek, Marek Florek, Andrzej Koperski, Anna Muzyczuk, Badania wykopaliskowe prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w latach 1985-1990

KRONIKA

 1. Teresa Szetela-Zauchowa, Wspomnienie o mgr Ewie
 2. Sylwester Czopek, Konferencje i sympozja organizowane w latach 1985-1991 w rzeszowskim ośrodku archeologicznym
1 2 3 4 5
Skip to content