Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 16 (1995)

Od Redakcji

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Andrzej Bronicki, Kilka uwag o recepcji niżowych elementów kulturowych w społecznościach grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych
 2. Marek Florek, Kolekcja zabytków archeologicznych z okolic Wojciechowic w woj. tarnobrzeskim
 3. Wojciech Poradyło, Materiały z dawnych badań na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej, przechowywane w muzeach w Przemyślu i Krakowie
 4. Jan Chochorowski, Sergej Skoryj, Wielki Kurhan Ryżanowski w świetle aktualnej oceny badań Godfryda Ossowskiego
 5. Marek Florek, Badania ratownicze na cmentarzysku kultury pomorskiej w Kornacicach, stan. 1, gm. Opatów, woj. tarnobrzeskie
 6. Вера Д. Гупало, Дослідження курганного могильника в урочищі Сермень біля села Берестяне
 7. Marek Florek, Problem wydzielania i ewidencji stanowisk archeologicznych na terenie miast zabytkowych (na przykładzie Sandomierza)

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Igor Swiesznikow, Wiera Hupało, Wyniki badań archeologicznych w Dźwinogrodzie w 1994 roku
 2. Sylwester Czopek, Marek Florek, Jerzy Ginalski, Andrzej Koperski, Andrzej Szpunar, Badania archeologiczne prowadzone w Polsce południowo-wschodniej w 1994 roku

KRONIKA

 1. Sylwester Czopek, Nagroda dla rzeszowskiej wystawy archeologicznej
 2. Aleksandra Gruszczyńska, XI Konferencja Sprawozdawcza
 3. Joanna Podgórska-Czopek, Międzynarodowa konferencja naukowa „Początki sąsiedztwa. Pogranicze polsko-rusko-słowackie w średniowieczu”
Skip to content