Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 23 (2002)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Leszek Starkel, Sylwester Czopek, Jacek Madeja, Anna Budek, Krystyna Harmata, Ewolucja środowiska a osadnictwo prahistoryczne na przedpolu brzegu Karpat w rejonie Sędziszowa i Rzeszowa
 2. Piotr Mitura, Aleksandra Gruszczyńska, Materiały kultury lubelsko-wołyńskiej w rejonie Księżych Górek w Łańcucie
 3. Andrzej Pelisiak, Organizacja wewnętrzna osad ludności kultury pucharów lejkowatych. Dobroń, stan. 1. Polska Środkowa
 4. Joanna Podgórska-Czopek, Materiały z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 12 w Radymnie, pow. Jarosław (lata 1958-1961)
 5. Jerzy Okoński, Barbara Szpunar, Andrzej Szpunar, Materiały wczesnośredniowieczne ze środkowego biegu Wisłoki

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Małgorzata Kaczanowska, Lubomira Kaminská, Janusz Krzysztof Kozłowski, Marek Nowak, Marian Vizdal, Badania wykopaliskowe na wczesnoneolitycznej osadzie w miejscowości Moravany na wschodniej Słowacji w latach 1998-2001
 2. Renata Zych, Sprawozdanie z badań na stan. 13 w Tarnawce, gm. Markowa, woj. podkarpackie w 2000 r.
 3. Renata Zych, Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych na Płaskowyżu Kolbuszowskim
 4. Grzegorz Kieferling, Elżbieta Trela, Luźne znaleziska krzemiennych wyrobów bifacjalnych znad Lubaczówki
 5. Piotr Kotowicz, Żelazne grzywny grotopodobne z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodna” w Trepczy, pow. Sanok
 6. Antoni Lubelczyk, Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych w roku 2000 na stan. 22 w Strzyżowie
 7. Małgorzata Schild, Badania archeologiczne prowadzone w 2001 roku na terenie województwa podkarpackiego

RECENZJE

 1. Krzysztof Ormian, Wojciech Blajer – „Skarby przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach polskich”, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2001

KRONIKA

 1. Sylwester Czopek, Wyróżnienie dla rzeszowskich konferencji sprawozdawczych
Skip to content