Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 18 (1997)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Sławomir Kadrow, Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku 3 w Rzeszowie-Staromieściu
 2. Sylwester Czopek, Osada grupy tarnobrzeskiej na stanowisku nr 5 w Białobrzegach, woj. rzeszowskie
 3. Jan Chochorowski, Sergej Skoryj, Vladimir Grigir’ev, Jacek Rydzewski, Centralny pochówek Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego
 4. Henryk Głąb, Analiza anatomo-antropologiczna szczątków ludzkich z centralnego grobowca Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego
 5. Олег Журавлев, Остеологические материальі из Центральной могильі Большого Рьіжановского кургана
 6. Наталиа Бредис, Исследование скифского текстиля (нач. III в. до н.е.) из Большого Рьіжановского кургана
 7. Володимир Цигилик, Липицьке поселення в селі Водники на Львівщині
 8. Antoni Lubelczyk, Materiały z badań osad wczesnośredniowiecznych (stanowiska nr 8 i 28) w Grodzisku Dolnym, woj. rzeszowskie
 9. Wiera Hupało, Maria Łosyk, Światosław Melnyk, Bogdan Pryszczepa, Badania pieca garncarskiego z Wierchowa (Verchiv), obw. Równe
 10. Leszek Polanowski, Jerzy Zub, Wstępne rozpoznanie zabudowy północnej części Wzgórza Zamkowego w Sandomierzu

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Agnieszka Kukułka, Badania sondażowe w Gwoźdźcu, stan. 2, gm. Zakliczyn, woj. tarnowskie
 2. Barbara Szpunar, Nowe znaleziska narzędzi kamiennych z terenu województwa tarnowskiego
 3. Jan Chochorowski, Anna Gawlik, Żelazny czekan kultury Vekerzug z Żuklina, gm. Kańczuga
 4. Marek Florek, Wyniki drugiego sezonu badań ratowniczych na cmentarzysku kultury pomorskiej w Kornacicach, stan. 1, gm. Opatów, woj. tarnobrzeskie
 5. Michał Parczewski, Trzynasty sezon badań wykopaliskowych w Bachórzu na stanowisku 16
 6. Andrzej Cetera, Sylwester Czopek, Marek Florek, Anna Muzyczuk, Ewa Sosnowska, Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w 1996 roku

KRONIKA

 1. Joanna Podgórska-Czopek, Stała ekspozycja archeologiczna w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie
Skip to content