Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 22 (2001)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Aleksander Sytnyk, Andrej Bogucki, Teresa Madeyska, Mustierskie stanowisko Ihrovica I na Podolu
 2. Piotr Godlewski, Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Manasterzu, stan. 6
 3. Wojciech Poradyło, Cmentarzysko ludności grupy tarnobrzeskiej w Trójczycach, gm. Orły, pow. Przemyśl
 4. Przemysław Sikora, Dolne okucia pochew mieczy (tzw. trzewiki) z terenu północnej Słowiańszczyzny we wczesnym średniowieczu – katalog źródeł
 5. Ewa Kubica-Kabacińska, Podkrakowska ceramika „biała” – analizy surowca, chronologia, kontekst osadniczy

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Edward Pudełko, Wyniki ratowniczych prac wykopaliskowych cmentarzyska kultury łużyckiej na stanowisku 3 w Szadku, pow. Kalisz
 2. Edward Pudełko, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej na stanowiskach 2 i 7 w Pleszewie, woj. wielkopolskie.
 3. Leszek Ziąbka, Bogusław Maryniak, Cmentarzysko kultury łużyckiej ze środkowej epoki brązu w Masanowie (st. 9), gm. Sieroszewice, pow. kaliski, woj. wielkopolskie
 4. Joanna Domańska, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Proszkowej, pow. Wołów
 5. Justyna Baron, Formy ceramiki malowanej z ciałopalnego cmentarzyska kultury łużyckiej w Miłosławicach na stanowisku 6, pow. Milicz
 6. Renata Abłamowicz, Cmentarzysko kultury łużcykiej w Samborowicach, woj. śląskie
 7. Iwona Młodkowska-Przepiórkowska, Cmentarzysko grupy górnośląsko-małopolskiej w Częstochowie-Wyczerpach Dolnych
 8. Wojciech Blajer, Cmentarzysko w Lipniku, pow. przeworski, po trzech sezonach badań
 9. Barbara Szybowicz, Analiza antropologiczna przepalonych szczątków kostnych z cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Lipniku, stanowisko 5
 10. Krzysztof Ormian, Magdalena Brylska, Krystyna Jadwiga Guściora, Cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Furmanach, stan. 1, pow. Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
 11. Małgorzata Schild, Badania archeologiczne prowadzone w 2000 roku na terenie województwa podkarpackiego

RECENZJE

 1. Sylwester Czopek, „Dzieje Podkarpacia”, red. J. Gancarski, t. I, Krosno 1996; t. II, Krosno 1998; t. III, Krosno 1999; t. IV, Krosno 2000

KRONIKA

 1. Sylwester Czopek, Wystawa i konferencja „Gotické a renesančné kachliarskie umenie v Karpatoch”, Trebišov, 18-20.10.2001
Skip to content