Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 21 (2000)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Krzysztof Garbacz, Cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej w Grzybowie, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie
 2. Wojciech Poradyło, Materiały kultury przeworskiej ze Wzgórza św. Mikołaja w Jarosławiu

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Agnieszka Kukułka, Znalezisko wczesnoneolitycznej nogi z Gwoźdźca, st. 2
 2. Jan Chochorowski, Ewdoksja Papuci-Włodyka, Evgenia Redina, Polsko-ukraińskie badania wykopaliskowe zespołu stanowisk z okresu antycznego w miejscowości Košary koło Odessy
 3. Sylwester Czopek, Joanna Podgórska-Czopek, Wielokulturowe stanowisko nr 22 w Grodzisku Dolnym, pow. Leżajsk = podsumowanie wyników badań prowadzonych w latach 1996-1999
 4. Jarosław Bodzek, Grzegorz Kieferling, Moneta partyjska z kompleksu leśnego pomiędzy Radawą, Cetulą i Łapajówką w pow. jarosławskim
 5. Sylwester Czopek, Krzysztof Ormian, Joanna Podgórska-Czopek, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych  w 1999 roku na stan. 1 w Wołodzi, pow. Brzozów
 6. Jerzy Okoński, Barbara i Andrzej Szpunar, Wyniki nadzoru archeologicznego na stanowisku 3 w Bessowie, gm. Bochnia, woj. małopolskie
 7. Michał Parczewski, Piętnasty sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 16 w Bachórzu, pow. Rzeszów
 8. Wiera Hupało, Maria Łosyk, Olga Osadcza, Brama Łucka w Dubnie
 9. Marek Florek, Badania archeologiczne na terenie województwa podkarpackiego w roku 1999

RECENZJE

 1. Leszek Gajewski, Halina Gajewska, Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1987-1988 roku, Archeologiczne listy, Najważniejsze odkrycia archeologiczne w Polsce środkowowschodniej

KRONIKA

 1. Andrzej Kokowski, Polsko-niemiecki przyczynek do ratowania zabytków z Radawy w woj. podkarpackim
Skip to content