Report of the Rzeszow Archaeological Center for 1962 – volume 2 (1962)

Od Wydawców

 1. Rudolf Jamka, Wyniki badań wykopaliskowych w Rzeszowskim w 1962 r.
 2. Janusz K. Kozłowski, Sprawozdanie z  badań poszukiwawczych prowadzonych na terenie powiatu przemyskiego w r. 1962
 3. Tadeusz Aksamit, Sprawozdanie z badań osady neolitycznej w Rzeszowie w  1962 r.
 4. Tadeusz Aksamit, Sprawozdanie z badań archeologicznych w Boguchwale powiat Rzeszów, w  roku 1962
 5. Kazimierz Moskwa, Konserwatorskie archeologiczne prace wykopaliskowe w  województwie rzeszowskim w  1962 r. 
 6. Anna Szałapata, Tymczasowe sprawozdanie z badań ratowniczych na osadzie rzymskiej w Otałęży pow. Mielec
 7. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z  badań wykopaliskowych na grodzisku w Trzcinicy pow. Jasło
 8. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na terenie Sanoka i okolicy
 9. Józef Janowski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych przez Muzeum w Krośnie w roku 1962
 10. Aleksandra Kwolek, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w  Nisku w  roku 1962
 11. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z badań na osadzie wczesnośredniowiecznej VIII–X w. w Manasterzu pow. Jarosław
 12. Kazimierz Moskwa, Konserwatorskie badania powierzchniowe przeprowadzone w  województwie rzeszowskim w  roku 1962
 13. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z badań archeologicznych powierzchniowych i  zwiadowczych w  powiecie jasielskim w  roku 1962
 14. Tadeusz Aksamit, Sprawozdanie z działalności Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie w latach 1960 i 1961

Report of the Rzeszow Archaeological Center for 1961 – volume 1 (1961)

 1. Rudolf Jamka, Z badań terenowych na terenie rzeszowskiego w 1961 r.

SPRAWOZDANIA MUZEUM W RZESZOWIE

 1. Antoni Kunysz, Józef Frazik, Badania archeologiczne na terenie Przemyśla r. 1961
 2. Antoni Kunysz, Badania archeologiczne na terenie Biecza w 1961 r.
 3. Antoni Kunysz, Badania archeologiczne o charakterze ratowniczym i zwiadowczym na terenie Przeworska, Jarosławia i Ropczyc

SPRAWOZDANIA MUZEUM W KROŚNIE

 1. Józef Janowski, Sprawozdanie z badań archeologicznych, prowadzonych przez pracowników Muzeum w Krośnie w 1961 r.

SPRAWOZDANIA KONSERWATORA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH WOJ. RZESZOWSKIEGO

 1. Kazimierz Moskwa, Sprawozdanie z konserwatorskich prac wykopaliskowych na terenie województwa rzeszowskiego w roku 1961
 2. Tadeusz Aksamit, Sprawozdanie z badań osady neolitycznej w Rzeszowie w r. 1961
 3. Jerzy Wielowiejski, Sprawozdanie z badań ratowniczych obiektów kultury przeworskiej w pow. przeworskim i radymniańskim w roku 1961
 4. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Nisku w roku 1961
 5. Kazimierz Moskwa, Wyniki konserwatorskich badań powierzchniowych w woj. Rzeszowskim w roku 1961
1 3 4 5
Skip to content