Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 24 (2003)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Maciej Dębiec, Materiały kultury malickiej na stanowisku Fredropol 2
 2. Marcin S. Przybyła, Uwagi o chronologii ceramiki grupy tarnobrzeskiej
 3. Sylwester Czopek, Wielokulturowa osada na stanowisku nr 3 w Kliszowie, pow. Mielec
 4. Agnieszka Karnas, Osada grupy tarnobrzeskiej w Ostrowach Tuszowskich, pow. Kolbuszowa
 5. Iwona Florkiewicz, Osada z okresu wpływów rzymskich w Leżajsku na stanowisku 3
 6. Володимир M. Цигилик, Питання поховального обряду населення верхнього Наддністров’я перщих століть нашої ери
 7. Antoni Lubelczyk, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w roku 2001 na wczesnośredniowiecznej osadzie nr 14 w Wyżnem, pow. Strzyżów
 8. Radosław Liwoch, Stan badań nad grodziskami wczesnośredniowiecznymi i z początków późnego średniowiecza na zachodniej Ukrainie

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Andrzej Pelisiak, Ptaszkowice, stan. 3, gm. Zduńska Wola, woj. łódzkie. Osada kultury pucharów lejkowatych
 2. Andrzej Pelisiak, Wielokulturowe stanowisko z neolitu i początków epoki brązu w Kobyłkach, stan. 7, pow. Bełchatów, woj. łódzkie
 3. Renata Zych, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stan. 7 w Manasterzu w roku 2001
 4. Agnieszka Reszczyńska, Badania na wielokulturowym stanowisku 1C w Gródku nad Bugiem, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie
 5. Wojciech Blajer, Marta Kaflińska, Uwagi o znaleziskach toporów kamiennych z Husowa
 6. Katarzyna Trybała, Unietycki sztylet z nieznanej miejscowości na Śląsku
 7. Adam Kita, Andrzej Kokowski, Znalezisko ze „Starego Sanu” w Przemyślu
 8. Waldemar Gliński, Jerzy Okoński, Stanisław Wilk, Badania na trasach światłowodowych w województwie świętokrzyskim – przykłady pozytywnego konserwatorstwa archeologicznego
 9. Sylwester Czopek, Czasowe wystawy archeologiczne w polskich muzeach w latach 1991-1999
 10. Małgorzata Schild, Badania archeologiczne prowadzone na terenie województwa podkarpackiego w 2002 roku
Skip to content