Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 19 (1998)

 1. Aleksander Sytnik, Andrej Bogucki, Teresa Madeyska, Mustierskie stanowisko Jezupil koło Halicza nad Dniestrem: stratygrafia i kultura
 2. Marek Florek, Nowe materiały z odkryć przypadkowych i tzw. znaleziska luźne z terenu województwa tarnobrzeskiego
 3. Marek Gedl, Cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w okolicach Łańcuta
 4. Barbara Szybowicz, Analiza antropologiczna przepalonych szczątków kostnych z cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Albigowej, stanowisko 1
 5. Jerzy Kuśnierz, Skarb brązowy z Deszkowic II, gm. Sułów, woj. Zamość
 6. Anna Gawlik, Znaleziska scytyjskie na Wyżynie Mołdawskiej i Besarabskiej
 7. Jan Chochorowski, Sergej Skoryj, Vladimir Grigor’ev, Jacek Rydzewski, Trzeci sezon badań wykopaliskowych w Ryżanówce, raj. Zvenigorodka, obł. Ćerkassy (Ukraina)
 8. Jan Chochorowski, Nikołaj Kovaljuch, Vadim Skripkin, Subkalibrowane datowanie radiowęglowe grobowca „księcia” scytyjskiego z Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego
 9. Cepгeй Cкopый, Ocнoвы apxeoлoгичecкoгo дaтиpoвaния Бoльшoгo Рыжaнoвcкoгo кypгaнa
 10. Любoвь Клoчкo, Peкoнcтpукция кocтюмa жeнщины из бoкoвoй мoгилы Бoльшoгo Рыжaнoвcкoгo кypгaнa
 11. Bячecлaв Maничeв, Никoлaй Кoвaлюx, Гeoлoгo-гeoxимичecкaя xapaктepиcтикa Бoльшoгo Рыжaнoвcкoгo кypгaнa
 12. Дмитpий Недoпакo, Mapия Гopникoвa, Нeкoтopыe тexнoлoгичecкиe ocoбeннocти и pecтaвpaция apxeoлoгичecкиx мaтepиaлoв из Бoльшoгo Рыжaнoвcкoгo кypгaнa
 13. Oлeг Жypaвлeв, Oстеологические мaтepиaлы из кypгaнa Ɲº 3 мoгильникa Рыжaнoвкa чepкaccкoй oблacти
 14. Henryk Głąb, Analiza anatomo-antropologiczna dwóch szkieletów z kurhanu 3 w Ryżanówce (Ukraina)

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Agnieszka Kukułka, Drugi sezon wykopaliskowy na osadzie wczesnoneolitycznej w Gwoźdźcu, stan. 2, Zakliczyn
 2. Wojciech Blajer, Siekierka brązowa z Lichwina, woj. tarnowskie
 3. Wojciech Poradyło, Znalezisko dackiej czaszy z Dubiecka (stan. 5), woj. Przemyśl
 4. Barbara i Andrzej Szpunar, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Brzeźnicy, badania 1997 r.
 5. Antoni Lubelczyk, Nowe dane do poznania dziejów „Zamku Średniego” (Kamieńca) w Odrzy­koniu, woj. krośnieńskie w świetle ostatnich badań archeologicznych
 6. Wiera Hupało, Wstępne badania w obrębie klasztoru Podhoreckiego na Wołyniu
 7. Andrzej Cetera, Sylwester Czopek, Marek Florek, Jerzy Ginalski, Ewa Sosnowska, Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w 1997 roku
Skip to content