Report of the Rzeszow Archaeological Center for 1962 – volume 2 (1962)

Od Wydawców

 1. Rudolf Jamka, Wyniki badań wykopaliskowych w Rzeszowskim w 1962 r.
 2. Janusz K. Kozłowski, Sprawozdanie z  badań poszukiwawczych prowadzonych na terenie powiatu przemyskiego w r. 1962
 3. Tadeusz Aksamit, Sprawozdanie z badań osady neolitycznej w Rzeszowie w  1962 r.
 4. Tadeusz Aksamit, Sprawozdanie z badań archeologicznych w Boguchwale powiat Rzeszów, w  roku 1962
 5. Kazimierz Moskwa, Konserwatorskie archeologiczne prace wykopaliskowe w  województwie rzeszowskim w  1962 r. 
 6. Anna Szałapata, Tymczasowe sprawozdanie z badań ratowniczych na osadzie rzymskiej w Otałęży pow. Mielec
 7. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z  badań wykopaliskowych na grodzisku w Trzcinicy pow. Jasło
 8. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na terenie Sanoka i okolicy
 9. Józef Janowski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych przez Muzeum w Krośnie w roku 1962
 10. Aleksandra Kwolek, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w  Nisku w  roku 1962
 11. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z badań na osadzie wczesnośredniowiecznej VIII–X w. w Manasterzu pow. Jarosław
 12. Kazimierz Moskwa, Konserwatorskie badania powierzchniowe przeprowadzone w  województwie rzeszowskim w  roku 1962
 13. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z badań archeologicznych powierzchniowych i  zwiadowczych w  powiecie jasielskim w  roku 1962
 14. Tadeusz Aksamit, Sprawozdanie z działalności Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie w latach 1960 i 1961
Skip to content