Report of the Rzeszow Archaeological Center for 1964 – volume 4 (1964)

 1. Franciszek Błoński, Rzeszowski Ośrodek Archeologiczny w roku 1964
 2. Rudolf Jamka, Badania archeologiczne przeprowadzone w regionie rzeszowskim w roku 1964
 3. Kazimierz Moskwa, Prace wykopaliskowe prowadzone z ramienia Konserwatora Zabytków Archeologicznych Wojew. Rzeszowskiego w roku 1964
 4. Antoni Talar, Badania stanowisk epipaleolitycznych i mezolitycznych w Piechotach pow. Mielec i Durdach pow. Tarnobrzeg
 5. Tadeusz Aksamit, Badania archeologiczne na terenie Rzeszowa w roku 1964
 6. Tadeusz Aksamit, Badania archeologiczne na osadzie neolitycznej w  Kraczkowej (stanowisko nr 1) pow. Łańcut w roku 1964
 7. Kazimierz Moskwa, Badania ratownicze stanowisk łużyckich w Budach Głogowskich pow. Rzeszów, Piskorowicach pow. Leżajsk oraz Rudniku pow. Nisko
 8. Marek Gedl, Badania na cmentarzysku kultury łużyckiej w Chodorówce pow. Brzozów w  roku 1964
 9. Antoni Talar, Cmentarzysko łużyckie w Paluchach pow. Jarosław badane w roku 1963
 10. Anna Szałapata, Z badań osady kultury przeworskiej w  Otałęży powiat Mielec
 11. Józef Janowski, Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum w Krośnie w roku 1964
 12. Anna Przewoźnik, Wyniki prac wykopaliskowych na osadzie z okresu wpływów rzymskich w  Krasiczynie pow. Przemyśl
 13. Zdzisław Kapera, Wyniki badań osady z okresu rzymskiego w Maćkówce pow. Przeworsk
 14. Anna Szałapata, Z badań na cmentarzysku kurhanowym w  Świerchowej pow. Jasło
 15. Antoni Kunysz, Archeologiczne badania zwiadowcze we wsi Wybrzeże pow. Przemyśl w roku 1964
 16. Antoni Kunysz, Wyniki badań archeologicznych na osadzie wczesnośredniowiecznej w  Krasiczynie pow. Przemyśl w roku 1964
 17. Antoni Kunysz, Badania archeologiczne na terenie miasta Przemyśla w roku 1964
 18. Aleksandra Kwolek, Badania archeologiczne na terenie miasta Biecza w roku 1964
 19. Tadeusz Żurowski, Badania archeologiczne w  Uluczu pow. Brzozów, woj. Rzeszów w roku 1964
 20. Zdzisław Kapera, Sprawozdanie z prac ratowniczych przeprowadzonych w Przeworsku w latach 1961–1964 (stanowisko 8)
 21. Aleksandra Kwolek, Badania wykopaliskowe w Szymbarku pow. Gorlice
 22. Kazimierz Moskwa, Inwentaryzacja nowych stanowisk archeologicznych w  wojew. Rzeszowskim w  roku 1964
 23. Antoni Kunysz, Powierzchniowe i zwiadowcze badania archeologiczne w powiecie przemyskim w roku 1964

 

Skip to content