Report of the Rzeszow Archaeological Center for 1963 – volume 3 (1963)

Słowo wstępne

 1. Rudolf Jamka, Prace wykopaliskowe przeprowadzone w regionie rzeszowskim w 1963 r.,
 2. Kazimierz Moskwa, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych Konserwatora Zabytków Archeologicznych Woj. Rzeszowskiego za rok 1963
 3. Janusz Krzysztof Kozłowski, Badania stanowisk paleolitycznych w  okolicach Przemyśla w  roku 1963
 4. Stefan Karol Kozłowski, Badania stanowisk paleo- i mezolitycznych w powiecie kolbuszowskim
 5. Tadeusz Aksamit, Badania osady neolitycznej (stanowisko nr 16) w  Rzeszowie na Osiedlu Piastów
 6. Kazimierz Moskwa, Badania wykopaliskowe w Albigowej powiat Łańcut (neolit i kultura łużycka)
 7. Kazimierz Moskwa, Badania na cmentarzysku łużyckim w  Grodzisku Dolnym powiat Leżajsk,
 8. Kazimierz Moskwa, Osada kultury łużyckiej w  Woli Małej powiat Łańcut
 9. Kazimierz Moskwa, Cmentarzysko łużyckie w Kopkach powiat Nisko
 10. Kazimierz Moskwa, Osada kultury łużyckiej w  Jarosławiu
 11. Kazimierz Moskwa, Osada kultury łużyckiej w  Woli Rzeczyckiej powiat Tarnobrzeg
 12. Marek Gedl, Badania na cmentarzysku kultury łużyckiej w Chodorówce powiat Brzozów w  1963  roku
 13. Antoni Jodłowski, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na osadzie w Temeszowie powiat Brzozów w roku 1963
 14. Józef Janowski, Uwagi o problematyce osadniczej na przedpolu Przełęczy Dukielskiej w okresie wpływów rzymskich
 15. Anna Szałapata, Cmentarzysko z  okresu rzymskiego w Kopkach powiat Nisko oraz osada z tego samego okresu w  Koziarni powiat Leżajsk
 16. Anna Szałapata, Badania archeologiczne osady z  okresu rzymskiego w  Otałęży powiat Mielec,
 17. Jerzy Wielowiejski, Badania ratownicze na terenie osady z  okresu rzymskiego w Maćkówce powiat Przeworsk
 18. Anna Szałapata, Badania zwiadowcze w Świerchowej powiat Jasło
 19. Józef Janowski, Badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum w  Krośnie w  1963  roku,
 20. Tadeusz Aksamit, Badania archeologiczne w Husowie powiat Łańcut
 21. Aleksandra Kwolek, Badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznej osadzie w Nisku
 22. Antoni Kunysz, Badania wykopaliskowe w Sanoku w roku 1963
 23. Antoni Kunysz i  Aleksandra Kwolek, Badania archeologiczne w roku 1963 na terenie Podgrodzia i miasta lokacyjnego w  Bieczu
 24. Aleksandra Kwolek, Ratownicze prace archeologiczne w  Jarosławiu
 25. Antoni Talar, Wyniki badań powierzchniowych na terenie powiatów Nisko i Kolbuszowa w roku 1963
 26. Kazimierz Moskwa i Zdzisław Kapera, Drobne badania archeologiczne w Kopkach i Rudniku powiat Nisko oraz w Koziarni powiat Leżajsk
 27. Anna Szałapata, Sprawozdanie z  działalności Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w latach 1962–1963 
Skip to content