Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 20 (1999)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Никoлaй Н. Кoвaлюк, Cepгeй Нaзapoв, O кaлибpaции paдиoyглepoдныx дaт в apxeoлoгичecкиx иccлeдoвaнияx
 2. Aleksander Sytnik, Andrej Bogucki, Maria Łanczont, Teresa Madeyska, Stanowisko górnopaleolityczne Halicz I
 3. Wojciech Poradyło, Materiały z osady wielokulturowej w Krasiczynie, stan. 1  
 4. Joanna Podgórska-Czopek, Osada z okresu rzymskiego z Otałęży, pow. Mielec, woj. podkarpackie (stanowisko 1)  
 5. Aleksandra Gruszczyńska, Badania na osadzie z V wieku n.e. w Świlczy, woj. podkarpackie w latach 1977, 1981-1982
 6. Виктop M. Вoйнapoвcький, Нoві пaм’ятки paнньopимcькoгo чacy в Бyкoвиньcкoмy Пpикapпaтті (дo підгpyнтя чepняxівcкoї кyльтypи в peгіoні)
 7. Jerzy Okoński, Barbara i Andrzej Szpunar, Osady na stanowiskach 13 w Jasieniu, gm. Brzesko i 18 w Brzesku woj. małopolskie
 8. Wiera D. Hupało, Wyniki badań na cmentarzysku kurhanowym koło wsi Bereściany na Wołyniu  

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Jerzy Lejawa, Ślad osadniczy z epoki kamienia na wyspie Malej Jeziora Solińskiego
 2. Piotr Mitura, Renata Zych, Sprawozdanie z badań stanowiska 20 w Olchowej, gm. Iwierzyce, woj. podkarpackie w 1999 roku
 3. Jerzy Libera, Nowe znalezisko grobu(?) kultury ceramiki sznurowej na Płaskowyżu Tarnogrodzkim
 4. Jan Chochorowski, Sergej Skoryj, Vladimir Grigor’ev, Jacek Rydzewski, Badania wykopaliskowe Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego – etap końcowy (sezon 1998)
 5. Jan Chochorowski, Nikołaj Kovaljuch,Vadim Skripkin, Nowe dane do chronologii radiowęglowej kurhanów grupy ryżanowskiej  
 6. Jan Chochorowski, Sergej Skoryj, Kobiece nakrycie głowy z centralnego grobowca Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego
 7. Mapинa Cepгeeвa, Дepeвянныe издeлия из Бoльшoгo Рыжaнoвcкoгo кypгaнa
 8. Taтянa H. Бaбeнкo, Haтaля Ю. Бpeдиc, Любoв C. Клoчкo, Фpaгмeнты ткaни из мyжcкoгo зaхopoния в Бoльшoм Рыжaнoвcкoм кypгaнe
 9. Oлeг Жypaвлeв, Кocти живoтных из Бoльшoгo pыжaнoвcкoгo кypгaнa
 10. Anna Шиянoвa, Pecтaвpaция aнтичных aмфop из Бoльшoгo Рыжaнoвcкoгo кypгaнa
 11. Elżbieta Maria Nosek, Adam Mazur, Przedmioty żelazne z Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego w świetle badań metaloznawczych i chemicznych
 12. Michał Parczewski, Czternasty sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 16 w Bachórzu, pow. Rzeszów
 13. Jerzy Ginalski, Antoni Lubelczyk, Nowe informacje na temat umocnień Krosna. Wyniki nadzoru archeologicznego w rejonie Sądu Okręgowego w Krośnie
 14. Antoni Lubelczyk, Nowe informacje o zachodnim odcinku obwałowań Łańcuta uzyskane w trakcie nadzoru archeologicznego przy ul. Wałowej
 15. Andrzej Szpunar, Zamek w Czchowie
 16. Marek Florek, Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w 1998 roku

RECENZJE

 1. Marek Florek, Ryszard Heliasz, Jerzy Skrzypczak, Tiziano Mannoni, Enrico Giannichedda, Archeologia della produzione, seria Biblioteka Studio, wyd. ,,Einaudi”, Torino 1996, ss. 352, ryc. 67

KRONIKA

 1. Sylwester Czopek, Instytut Archeologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej – powstanie i perspektywy rozwoju
Skip to content