POLITYKA RECENZYJNA

Wszystkie nadesłane materiały rozpatrywane są w pierwszej instancji przez Redaktora Naczelnego Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. W razie pozytywnej opinii przesyłane są dalej do oceny recenzenta lub recenzentów.

Czasopismo jest recenzowane przez recenzentów zewnętrznych.

Nadesłane do publikacji materiały przekazywane są recenzentom do zaopiniowania pod warunkiem, że: (a) nie zostały one jeszcze dotąd opublikowane w innym wydawnictwie, (b) nie zostały oddane rozpatrzenia innym redakcjom i (c) instytucja, w której pracuje autor (lub autorzy) zaaprobowała fakt ich publikacji w Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Artykuły publikowane w naszym roczniku reprezentują opinie ich autora lub autorów i nie należy uważać, że zostały one napisane tak, by odzwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy.

Zasady recenzowania:

  1. Redakcja Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego dba o właściwy poziom merytoryczny tekstów, właściwy dobór i jakość rycin.
  2. Artykuły przysyłane do Redakcji Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego są poddawane wstępnej ocenie i kwalifikacji w celu sprawdzenia, czy są zgodne z profilem czasopisma oraz z wymaganiami zamieszczonymi w Informacjach dla autorów. W przypadku braku zgodności z profilem lub niespełnienia wymogów zawartych w instrukcji dla autorów artykuły są zwracane autorom z odpowiednim pismem wyjaśniającym.
  3. Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane w trybie anonimowym według modelu double-blind review process (recenzent nie zna tożsamości autora, a autor nie otrzymuje informacji o osobie recenzenta).
  4. Ocena dokonywana jest z wykorzystaniem formularza recenzji.
  5. Każda publikacja oceniana jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Nazwiska recenzentów są publikowane na stronie redakcyjnej każdego tomu (do tomu 40) oraz na stronie internetowej czasopisma.
  6. Każda recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do druku (w jego obecnej formie lub po zmianach) lub jego odrzuceniu.
  7. Autorzy artykułów są zobowiązani do uwzględnienia uwag recenzentów lub uzasadnienia braku akceptacji uwag. W przypadku rozbieżnych ocen recenzentów artykuł może być skierowany do publikacji, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii trzeciego recenzenta. W przypadku dwukrotnej negatywnej oceny tekstu redakcja odrzuca możliwość publikacji artykułu.

Recenzenci są wybierani przez Redakcję spośród polskich i środkowoeuropejskich naukowców specjalizujących się w tematyce ocenianego artykułu.

Lista recenzentów czasopisma:

Wojciech Blajer

Jan Chochorowski

Wojciech Chudziak

Janusz Czebreszuk

Lech Czerniak

Eduard Droberjar (Hradec Králové Czechy)

Marek Florek

Vaclav Furmanek

Diana Gergova (Bułgaria)

Wira Hupało (Ukraina)

Maciej Kaczmarek

L’ubomira Kaminská (Bratysława, Słowacja)

Elżbieta Małgorzata Kłosińska

Andrzej Kokowski

Jerzy Libera

Przemysław Makarowicz

Jolanta Małecka-Kukawka

Rafał Niedźwiadek

Marek Nowak

Jacek Poleski

Marian Rębkowski

Ghenadie Sirbu (Mołdowa)

Anita Szczepanek

Marzena Szmyt

Anna Zakościelna

Paweł Valde-Nowak

Denys Grechko (Ukraina)

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska

Piotr Kotowicz

Skip to content