REDAKCJA

Redaktor Naczelny

Prof. Sylwester Czopek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów; email: sycz@archeologia.rzeszow.pl)

Sekretarze Redakcji

Dr Joanna Podgórska-Czopek (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie)

Mgr Joanna Ligoda (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie)

Rada Naukowa:

Václav Furmánek (Słowacja)

Diana Gergova (Bułgaria)

Vira Gupalo (Ukraina)

Maya Kashuba (Rosja)

Marija Ljustina (Serbia)

Dalia Pokutta (Szwecja)

Thomas Saile (Niemcy)

Ghenadie Sirbu (Mołdowa)

Komitet Redakcyjny:

Sylwester Czopek

Michał Parczewski

Andrzej Pelisiak

Marcin Wołoszyn

Redakcje tematyczne:

Epoka kamienia: Andrzej Pelisiak

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza: Sylwester Czopek

Okres rzymski i wczesnośredniowieczny: Michał Parczewski

Korekta:

Joanna Ligoda

Joanna Podgórska-Czopek

Skip to content