Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 43 (2022)

STUDIA I MATERIAŁY

Kamil Karski, Contribution to the determination of the chronology of the Brinzeni local group of Trypolye culture

Małgorzata Rybicka, Andryi Hawinskyj, Dariusz Krol, Lightweight dwellings of the Funnel Beaker Culture from Vynnyky-Lysivka (Western Ukraine) and the phase CII of the Tripolye Culture from Gordinești II – Stinca goală (Northern Moldova) as examples of houses from the late 4th Millennium BC

Joanna Adamik-Proksa, Wielokulturowe stanowisko w Wysokiej, stan. 1, pow. łańcucki – wyniki badań sondażowych z 1995 roku (analiza obiektów nieruchomych i źródeł ceramicznych)

Andrzej Pelisiak, Materiały krzemieniarskie ze stanowiska Wysoka 1, pow. łańcucki (badania 1995)

Wojciech Blajer, Piotr Kotowicz, Aldona Garbacz-Klempka, Piotr Jurecki, Siekierka brązowa z Falejówki

Wojciech Rajpold, Osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na stanowisku Tarnobrzeg 5

Sylwester Czopek, Katarzyna Trybała-Zawiślak, The size and structure of Tarnobrzeg Lusatian culture  population

Anita Kozubova, „Die eine aus dem Westen, die andere aus dem Suden“. Eine kleine Studie zu Fibeln in der Vekerzug-Kultur

Sylwester Czopek, Koniec „łużyckiego świata”

Barbara Jachym, Wojna na słowa z polityką i historią w tle – językowe aspekty słynnego sporu o Słowian

Marcin Piotrowski, Dokument patriarchy akwilejskiego Poppona z roku 1031, jego kontekst historyczny oraz problem osadnictwa słowiańskiego w połnocno-wschodniej Italii w średniowieczu

KOMUNIKATY

Oлександр Позіховський, Енеолітичне поховання біля с. Колоколин у Верхньому Подністров’ї

Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Nowe znalezisko nagolennika brązowego z terenu Lubelszczyzny

Skip to content