Posts by Joanna Ligoda

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1990-1991 – volume 14 (1993)

STUDIA I MATERIAŁY Piotr Mitura, Kolekcja zabytków krzemiennych z okolic Chilczyc dawny powiat Złoczów (Ukraina) Piotr Mitura, Ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1985-1990 – volume 13 (1992)

OD REDAKCJI STUDIA I MATERIAŁY Michał Proksa, Zamek starościński w Lubaczowie w świetle źródeł historycznych i badań archeologicznych Michał Proksa,...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1980-1984 – volume 12 (1991)

MATERIAŁY Adam Kostek, Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Wietlinie III, gm. Laszki, woj. Przemyśl Zdzisław Jaworski, Próba oceny narządu żucia z...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1976-1979 – volume 11 (1984)

Anna Barłowska, Dr Kazimierz Moskwa MATERIAŁY Michał Proksa, Próba analizy statystycznej kamiennych siekier neolitycznych ze zbiorów muzeów dawnego woj. Rzeszowskiego...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1973-1975 – volume 10 (1979)

MATERIAŁY Kazimierz Moskwa, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Zbydniowie, gm. Zaleszany, woj. Tarnobrzeg Maria Zielińska-Durda, Osada wczesnośredniowieczna w Lesku, woj....

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1970-1972 – volume 9 (1975)

MATERIAŁY Ewa Szarek-Waszkowska, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Krzemienicy, pow. Mielec Marek Gedl, Badania nad zespołem osadniczym grupy tarnobrzeskiej w Bachórzu-Chodorówce,...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1968-1969 – volume 8 (1973)

Marek Gedl, Profesor dr Rudolf Jamka REFERATY X OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ARCHEOLOGICZNEJ W RZESZOWIE, 19-21 II 1968 r. Kazimierz Moskwa, Stan...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1967 – volume 7 (1971)

Od wydawcy Janusz K. Kozłowski, Badania archeologiczne w województwie rzeszowskim w 1967 roku MATERIAŁY Kazimierz Moskwa, Późnołużyckie cmentarzysko w Trzęsówce,...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1966 – volume 6 (1968)

Słowo wstępne: Franciszek Błoński, Na dziesięciolecie Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego Rudolf Jamka, Badania archeologiczne w regionie rzeszowskim MATERIAŁY Antoni Talar, Materiały...

Report of the Rzeszow Archaeological Center for 1965 – volume 5 (1965)

Franciszek Błoński, Wkład rzeszowskich archeologów w obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego Rudolf Jamka, Badania archeologiczne w województwie rzeszowskim w 1965 r....

1 2 3 4 5
Skip to content