Posts by Joanna Ligoda

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 16 (1995)

Od Redakcji STUDIA I MATERIAŁY Andrzej Bronicki, Kilka uwag o recepcji niżowych elementów kulturowych w społecznościach grupy południowo-wschodniej kultury pucharów...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1993 – volume 15 (1994)

STUDIA I MATERIAŁY Andrzej Szpunar, Zabytki archeologiczne w kolekcji R. Janusza w Pilźnie, cz. I Wiera Hupało, Maria Picyszyn, Orant...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1990-1991 – volume 14 (1993)

STUDIA I MATERIAŁY Piotr Mitura, Kolekcja zabytków krzemiennych z okolic Chilczyc dawny powiat Złoczów (Ukraina) Piotr Mitura, Ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1985-1990 – volume 13 (1992)

OD REDAKCJI STUDIA I MATERIAŁY Michał Proksa, Zamek starościński w Lubaczowie w świetle źródeł historycznych i badań archeologicznych Michał Proksa,...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1980-1984 – volume 12 (1991)

MATERIAŁY Adam Kostek, Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Wietlinie III, gm. Laszki, woj. Przemyśl Zdzisław Jaworski, Próba oceny narządu żucia z...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1976-1979 – volume 11 (1984)

Anna Barłowska, Dr Kazimierz Moskwa MATERIAŁY Michał Proksa, Próba analizy statystycznej kamiennych siekier neolitycznych ze zbiorów muzeów dawnego woj. Rzeszowskiego...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1973-1975 – volume 10 (1979)

MATERIAŁY Kazimierz Moskwa, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Zbydniowie, gm. Zaleszany, woj. Tarnobrzeg Maria Zielińska-Durda, Osada wczesnośredniowieczna w Lesku, woj....

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1970-1972 – volume 9 (1975)

MATERIAŁY Ewa Szarek-Waszkowska, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Krzemienicy, pow. Mielec Marek Gedl, Badania nad zespołem osadniczym grupy tarnobrzeskiej w Bachórzu-Chodorówce,...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1968-1969 – volume 8 (1973)

Marek Gedl, Profesor dr Rudolf Jamka REFERATY X OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ARCHEOLOGICZNEJ W RZESZOWIE, 19-21 II 1968 r. Kazimierz Moskwa, Stan...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1967 – volume 7 (1971)

Od wydawcy Janusz K. Kozłowski, Badania archeologiczne w województwie rzeszowskim w 1967 roku MATERIAŁY Kazimierz Moskwa, Późnołużyckie cmentarzysko w Trzęsówce,...

1 2 3 4 5
Skip to content