Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1990-1991 – volume 14 (1993)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Piotr Mitura, Kolekcja zabytków krzemiennych z okolic Chilczyc dawny powiat Złoczów (Ukraina)
 2. Piotr Mitura, Ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego i mezolitycznego na stanowisku 1A w Białobrzegach, woj. Rzeszów
 3. Marek Florek, Zabytki kamienne i krzemienne ze zbiorów tarnobrzeskiego Oddziału PTAiN
 4. Jolanta M. Ścibior, Materiały ze zniszczonego obiektu neolitycznego ze stanowiska 6 (Wzgórze Zawichojskie) w Sandomierzu
 5. Sylwester Czopek, Sławomir Kadrow, Piotr Mitura, Materiały z wielokulturowego stanowiska w Orliskach Sokolnickich, woj. Tarnobrzeg
 6. Ewa Szarek-Waszkowska*, Materiały z cmentarzyska kultury pomorskiej w Krzemienicy, gm. Tuszów Narodowy, woj. rzeszowskie, stanowisko 2
 7. Jacek Rogatko, Astragale z grobów grupy masłomęckiej
 8. Leszek Polanowski, Jerzy Zdub, Architektura klasztoru dominikanów sandomierskich w świetle ostatnich badań historycznych i archeologicznych
 9. Marek Florek, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych przy kościele p.w. Św. Jakuba i dawnym klasztorze dominikanów w Sandomierzu w latach 1990-1992
 10. Leszek Polanowski, Jerzy Zdub, Badania architektoniczne zachodniej elewacji wschodniego skrzydła zabudowań klasztornych przy kościele podominikańskim p.w. Św. Jakuba Ap. w Sandomierzu
 11. Leszek Polanowski, Jerzy Zdub, Kaplica św. Jacka jako część zabudowań klasztoru podominikańskiego przy kościele p.w. św. Jakuba Ap. W Sandomierzu

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Elżbieta Pohorska-Kleja, Maria Zielińska, Osada z epoki brązu w Sanoku
 2. Sylwester Czopek, Dwa zabytki brązowe z Podkarpacia
 3. Sylwester Czopek, Sprawozdanie z wznowionych w 1991 roku badań wykopaliskowych na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Pysznicy, woj. tarnobrzeskie
 4. Marek Florek, Drugie cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Kłyżowie, gm. Pysznica, woj. tarnobrzeskie
 5. Piotr Mitura, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w okolicach Borowej i Mielca, woj. Rzeszów w 1992 roku
 6. Antoni Lubelczyk, Piotr Mitura, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 4a w Korniaktowie Północnym, woj. Rzeszów
 7. Antoni Lubelczyk, Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w roku 1992 na stanowisku nr 2 w Jazowej i nr 15 w Strzyżowie, woj. Rzeszów
 8. Michał Parczewski, Wyniki badań wykopaliskowych w Bachórzu w latach 1991-1992
 9. Józef Janowski, Ogólny komunikat o badaniach wczesnośredniowiecznego ciałopalnego cmentarzyska w Czarnorzekach – Korczynie, gm. Korczyna, woj. Krosno
 10. Antoni Lubelczyk, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w roku 1991 na tzw. grodzisku w Będziemyślu, woj. Rzeszów
 11. Anna Muzyczuk, Paweł Valde-Nowak, Badania archeologiczne w centralnej części Dołów Jasielsko-Sanockich w latach 1982-1984
 12. Aleksandra Gruszczyńska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na Zamku w Łańcucie (stanowisko 6) w latach 1991-1992
 13. Marek Florek, Aleksandra Gruszczyńska, Andrzej Koperski, Anna Muzyczuk, Archeologiczne badania wykopaliskowe prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w latach 1991-1992
 14. Sylwester Czopek, Marek Florek, Andrzej Koperski, Anna Muzyczuk, Stan zaawansowania badań powierzchniowych Archeologicznego Zdjęcia Polski na terenie województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego

KRONIKA

 1. Andrzej Koperski, Dr Antoni Kunysz (1934-1991)
Skip to content