Posts by Joanna Ligoda

Report of the Rzeszow Archaeological Center for 1964 – volume 4 (1964)

Franciszek Błoński, Rzeszowski Ośrodek Archeologiczny w roku 1964 Rudolf Jamka, Badania archeologiczne przeprowadzone w regionie rzeszowskim w roku 1964 Kazimierz...

Report of the Rzeszow Archaeological Center for 1963 – volume 3 (1963)

Słowo wstępne Rudolf Jamka, Prace wykopaliskowe przeprowadzone w regionie rzeszowskim w 1963 r., Kazimierz Moskwa, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych Konserwatora...

Report of the Rzeszow Archaeological Center for 1962 – volume 2 (1962)

Od Wydawców Rudolf Jamka, Wyniki badań wykopaliskowych w Rzeszowskim w 1962 r. Janusz K. Kozłowski, Sprawozdanie z  badań poszukiwawczych prowadzonych...

Report of the Rzeszow Archaeological Center for 1961 – volume 1 (1961)

Rudolf Jamka, Z badań terenowych na terenie rzeszowskiego w 1961 r. SPRAWOZDANIA MUZEUM W RZESZOWIE Antoni Kunysz, Józef Frazik, Badania...

We are waiting for your articles!

We are waiting for your articles!

The deadline for submitting articles for the newest – volume 42 – of our journal is approaching (June 30). However,...

MSROA on the list of scientific journals!

MSROA on the list of scientific journals!

We would like to inform you that our efforts to include the Materials and Reports ... on the list of...

1 3 4 5