Posts by Joanna Ligoda

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 28 (2007)

STUDIA I MATERIAŁY Piotr Mitura, Grób (?) kultury ceramiki wstęgowej rytej w układzie stratygraficznym ze stanowiska 20 w Olchowej, gm. Iwierzyce,...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 27 (2006)

STUDIA I MATERIAŁY Marta Kaflińska, Neolityczne depozyty gromadne na ziemiach polskich Maciej Dębiec, Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie, stanowisko 3...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 26 (2005)

STUDIA I MATERIAŁY Piotr Mitura, Andrzej Pasieka, Materiały krzemienne ze stanowiska 1 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie Maciej Dębiec, Materiały...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 25 (2004)

STUDIA I MATERIAŁY Piotr Mitura, Materiały kultury malickiej i grupy tarnobrzeskiej ze stanowiska 54 w Rzeszowie Marcin S. Przybyła, Wybrane aspekty obrządku...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 24 (2003)

STUDIA I MATERIAŁY Maciej Dębiec, Materiały kultury malickiej na stanowisku Fredropol 2 Marcin S. Przybyła, Uwagi o chronologii ceramiki grupy tarnobrzeskiej Sylwester...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 23 (2002)

STUDIA I MATERIAŁY Leszek Starkel, Sylwester Czopek, Jacek Madeja, Anna Budek, Krystyna Harmata, Ewolucja środowiska a osadnictwo prahistoryczne na przedpolu brzegu...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 22 (2001)

STUDIA I MATERIAŁY Aleksander Sytnyk, Andrej Bogucki, Teresa Madeyska, Mustierskie stanowisko Ihrovica I na Podolu Piotr Godlewski, Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Manasterzu,...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 21 (2000)

STUDIA I MATERIAŁY Krzysztof Garbacz, Cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej w Grzybowie, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie Wojciech Poradyło, Materiały kultury przeworskiej ze Wzgórza...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 20 (1999)

STUDIA I MATERIAŁY Никoлaй Н. Кoвaлюк, Cepгeй Нaзapoв, O кaлибpaции paдиoyглepoдныx дaт в apxeoлoгичecкиx иccлeдoвaнияx Aleksander Sytnik, Andrej Bogucki, Maria Łanczont, Teresa Madeyska, Stanowisko górnopaleolityczne Halicz I Wojciech...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 19 (1998)

Aleksander Sytnik, Andrej Bogucki, Teresa Madeyska, Mustierskie stanowisko Jezupil koło Halicza nad Dniestrem: stratygrafia i kultura Marek Florek, Nowe materiały z odkryć...

1 2 3 4 5
Skip to content