Posts by Joanna Ligoda

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 21 (2000)

STUDIA I MATERIAŁY Krzysztof Garbacz, Cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej w Grzybowie, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie Wojciech Poradyło, Materiały kultury przeworskiej ze Wzgórza...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 20 (1999)

STUDIA I MATERIAŁY Никoлaй Н. Кoвaлюк, Cepгeй Нaзapoв, O кaлибpaции paдиoyглepoдныx дaт в apxeoлoгичecкиx иccлeдoвaнияx Aleksander Sytnik, Andrej Bogucki, Maria Łanczont, Teresa Madeyska, Stanowisko górnopaleolityczne Halicz I Wojciech...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 19 (1998)

Aleksander Sytnik, Andrej Bogucki, Teresa Madeyska, Mustierskie stanowisko Jezupil koło Halicza nad Dniestrem: stratygrafia i kultura Marek Florek, Nowe materiały z odkryć...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 18 (1997)

STUDIA I MATERIAŁY Sławomir Kadrow, Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku 3 w Rzeszowie-Staromieściu Sylwester Czopek, Osada grupy tarnobrzeskiej na stanowisku...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 17 (1996)

STUDIA I MATERIAŁY Jurij Malejew, Bogdan Pryszczepa, Nowy grób kultury amfor kulistych na Wołyniu Sylwester Czopek, Z badań nad kulturą...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 16 (1995)

Od Redakcji STUDIA I MATERIAŁY Andrzej Bronicki, Kilka uwag o recepcji niżowych elementów kulturowych w społecznościach grupy południowo-wschodniej kultury pucharów...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1993 – volume 15 (1994)

STUDIA I MATERIAŁY Andrzej Szpunar, Zabytki archeologiczne w kolekcji R. Janusza w Pilźnie, cz. I Wiera Hupało, Maria Picyszyn, Orant...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1990-1991 – volume 14 (1993)

STUDIA I MATERIAŁY Piotr Mitura, Kolekcja zabytków krzemiennych z okolic Chilczyc dawny powiat Złoczów (Ukraina) Piotr Mitura, Ślady osadnictwa schyłkowopaleolitycznego...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1985-1990 – volume 13 (1992)

OD REDAKCJI STUDIA I MATERIAŁY Michał Proksa, Zamek starościński w Lubaczowie w świetle źródeł historycznych i badań archeologicznych Michał Proksa,...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1980-1984 – volume 12 (1991)

MATERIAŁY Adam Kostek, Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Wietlinie III, gm. Laszki, woj. Przemyśl Zdzisław Jaworski, Próba oceny narządu żucia z...

1 2 3 4 5