Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1973-1975 – volume 10 (1979)

MATERIAŁY

 1. Kazimierz Moskwa, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Zbydniowie, gm. Zaleszany, woj. Tarnobrzeg
 2. Maria Zielińska-Durda, Osada wczesnośredniowieczna w Lesku, woj. Krosno
 3. Andrzej Hunicz, Badania archeologiczne przy Kamienicy Służewskich w Bieczu, woj. Krosno

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Renata Essen, Barbara Bugajska, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Bachórzu-Chodorówce, gm. Dynów, woj. Przemyśl, w latach 1973-1974
 2. Stanisław Lewandowski, Wyniki badań archeologicznych na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Paluchach, stan. 1, gm. Sieniawa, woj. Przemyśl
 3. Elżbieta Pohorska, Badania archeologiczne w Pysznicy, gm. loco, woj. Tarnobrzeg
 4. Anna Barłowska, Osada wielokulturowa w Bielinach, gm. Ulanów, woj. Tarnobrzeg
 5. Michał Parczewski, Badania archeologiczne na stanowisku 16 w Bachórzu, gm. Dynów, woj. Przemyśl
 6. Elżbieta Pohorska, Badania wałów ziemnych w Bieździadce, gm. Kołaczyce, woj. Krosno
 7. Anna Dagnan-Ginter, Michał Parczewski, Wyniki weryfikacji zbiorów archeologicznych z Hłudna i Wesołej, woj. Krosno
 8. Maria Zielińska-Durda, Nowe nabytki w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
 9. Aleksandra Gruszczyńska, Wczesnośredniowieczny miecz żelazny z Radymna, woj. Przemyśl
 10. Andrzej Koperski, Nowe stanowiska archeologiczne w województwie przemyskim
 11. Michał Parczewski, Badania poszukiwawcze w rejonie Kotliny Dynowskiej
Skip to content