Posts by Joanna Ligoda

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 34 (2013)

Aleksandr Diaczenko: The gravity model: simulating the interactions in anisotropic space Aleksandra Sznajdrowska: Grób kultury amfor kulistych ze stanowiska Rozbórz 42, gm....

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 33 (2012)

Andrzej Szpunar, Pamięci Jerzego Okońskiego (1958–2012) Michał Parczewski, Andrzej Pelisiak, Kazimierz Szczepanek, Najdawniejsza przeszłość polskich Bieszczadów Michał Dobrzyński, Katarzyna Piątkowska,...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 32 (2011)

Adam Nowak: Zabytki krzemienne ze stanowiska Maków 20, pow. raciborski, na tle paleolitu Górnego Śląska Dorota Nabiałek: Ceramika neolityczna ze stanowiska 1 w Grzęsce, pow....

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 31 (2010)

Maciej Wawrzczak: Kolekcja zabytków archeologicznych pozyskanych ze stanowisk zlokalizowanych w obrębie miejscowości Trzebownisko, gm. loco, woj. podkarpackie Małgorzata Stryjkowska: Materiały z badań przeprowadzonych w 1993...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 30 (2009)

Marek Florek, Jerzy Libera: Zabytki archeologiczne w zbiorach Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem (kolekcja ks. Franciszka Nicałka) Jerzy Okoński, Barbara...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 29 (2008)

Katarzyna Szperkowska, Wyposażenie grobów męskich w kulturze czerniachowskiej i Sîntana de Mureş Piotr N. Kotowicz, Zespół obiektów wczesnośredniowiecznych na osadzie...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 28 (2007)

STUDIA I MATERIAŁY Piotr Mitura, Grób (?) kultury ceramiki wstęgowej rytej w układzie stratygraficznym ze stanowiska 20 w Olchowej, gm. Iwierzyce,...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 27 (2006)

STUDIA I MATERIAŁY Marta Kaflińska, Neolityczne depozyty gromadne na ziemiach polskich Maciej Dębiec, Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie, stanowisko 3...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 26 (2005)

STUDIA I MATERIAŁY Piotr Mitura, Andrzej Pasieka, Materiały krzemienne ze stanowiska 1 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie Maciej Dębiec, Materiały...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 25 (2004)

STUDIA I MATERIAŁY Piotr Mitura, Materiały kultury malickiej i grupy tarnobrzeskiej ze stanowiska 54 w Rzeszowie Marcin S. Przybyła, Wybrane aspekty obrządku...

1 2 3 4 5