Posts by Joanna Ligoda

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 31 (2010)

Maciej Wawrzczak: Kolekcja zabytków archeologicznych pozyskanych ze stanowisk zlokalizowanych w obrębie miejscowości Trzebownisko, gm. loco, woj. podkarpackie Małgorzata Stryjkowska: Materiały z badań przeprowadzonych w 1993...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 30 (2009)

Marek Florek, Jerzy Libera: Zabytki archeologiczne w zbiorach Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem (kolekcja ks. Franciszka Nicałka) Jerzy Okoński, Barbara...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 29 (2008)

Katarzyna Szperkowska, Wyposażenie grobów męskich w kulturze czerniachowskiej i Sîntana de Mureş Piotr N. Kotowicz, Zespół obiektów wczesnośredniowiecznych na osadzie...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 28 (2007)

STUDIA I MATERIAŁY Piotr Mitura, Grób (?) kultury ceramiki wstęgowej rytej w układzie stratygraficznym ze stanowiska 20 w Olchowej, gm. Iwierzyce,...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 27 (2006)

STUDIA I MATERIAŁY Marta Kaflińska, Neolityczne depozyty gromadne na ziemiach polskich Maciej Dębiec, Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie, stanowisko 3...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 26 (2005)

STUDIA I MATERIAŁY Piotr Mitura, Andrzej Pasieka, Materiały krzemienne ze stanowiska 1 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie Maciej Dębiec, Materiały...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 25 (2004)

STUDIA I MATERIAŁY Piotr Mitura, Materiały kultury malickiej i grupy tarnobrzeskiej ze stanowiska 54 w Rzeszowie Marcin S. Przybyła, Wybrane aspekty obrządku...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 24 (2003)

STUDIA I MATERIAŁY Maciej Dębiec, Materiały kultury malickiej na stanowisku Fredropol 2 Marcin S. Przybyła, Uwagi o chronologii ceramiki grupy tarnobrzeskiej Sylwester...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 23 (2002)

STUDIA I MATERIAŁY Leszek Starkel, Sylwester Czopek, Jacek Madeja, Anna Budek, Krystyna Harmata, Ewolucja środowiska a osadnictwo prahistoryczne na przedpolu brzegu...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 22 (2001)

STUDIA I MATERIAŁY Aleksander Sytnyk, Andrej Bogucki, Teresa Madeyska, Mustierskie stanowisko Ihrovica I na Podolu Piotr Godlewski, Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Manasterzu,...

1 2 3 4 5