Posts by Joanna Ligoda

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 38 (2017)

V. Bicbaev, O. Jakubenko, M. Rybicka, D. Verteletskyi, Ceramika kultury pucharów lejkowatych w kontekście grupy Brynzeny kultury trypolskiej na przykładzie osiedli...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 37 (2016)

Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak, Zdzisław Jary, Jerzy Raczyk, Piotr Moska, Chronologia osadnictwa szeleckiego na stanowisku Lubotyń 11, pow. głubczycki, w...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 36 (2015)

Sylwester Czopek, Profesora Marka Gedla spotkania z Rzeszowem Dariusz Bobak, Marta Połtowicz – Bobak, Materiały świderskie ze stanowiska Łąka 1-16...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 35 (2014)

Tibor Kemenczei – 75 Jan Chochorowski, Scytowie a Europa Środkowa – historyczna interpretacja archeologicznej rzeczywistości Janusz Kowalski-Bilokrylyy, Pochodzenie kolczyków typu...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 34 (2013)

Aleksandr Diaczenko: The gravity model: simulating the interactions in anisotropic space Aleksandra Sznajdrowska: Grób kultury amfor kulistych ze stanowiska Rozbórz 42, gm....

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 33 (2012)

Andrzej Szpunar, Pamięci Jerzego Okońskiego (1958–2012) Michał Parczewski, Andrzej Pelisiak, Kazimierz Szczepanek, Najdawniejsza przeszłość polskich Bieszczadów Michał Dobrzyński, Katarzyna Piątkowska,...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 32 (2011)

Adam Nowak: Zabytki krzemienne ze stanowiska Maków 20, pow. raciborski, na tle paleolitu Górnego Śląska Dorota Nabiałek: Ceramika neolityczna ze stanowiska 1 w Grzęsce, pow....

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 31 (2010)

Maciej Wawrzczak: Kolekcja zabytków archeologicznych pozyskanych ze stanowisk zlokalizowanych w obrębie miejscowości Trzebownisko, gm. loco, woj. podkarpackie Małgorzata Stryjkowska: Materiały z badań przeprowadzonych w 1993...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 30 (2009)

Marek Florek, Jerzy Libera: Zabytki archeologiczne w zbiorach Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem (kolekcja ks. Franciszka Nicałka) Jerzy Okoński, Barbara...

Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 29 (2008)

Katarzyna Szperkowska, Wyposażenie grobów męskich w kulturze czerniachowskiej i Sîntana de Mureş Piotr N. Kotowicz, Zespół obiektów wczesnośredniowiecznych na osadzie...

1 2 3 4 5
Skip to content