Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 28 (2007)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Piotr Mitura, Grób (?) kultury ceramiki wstęgowej rytej w układzie stratygraficznym ze stanowiska 20 w Olchowej, gm. Iwierzyce, pow. ropczycko-sędziszowski
 2. Renata Zych, Wielokulturowe stanowisko w Wólce Krowickiej 3, pow. Lubaczów, woj. podkarpackie
 3. Maciej Pawlikowski, Jan Dąbrowski, Urszula Bugaj, Badania surowcowo-technologiczne ceramiki ze starszej epoki brązu
 4. Łukasz Niemiec, Żelazne kiełzno z cmentarzyska w Wierzawicach, pow. Leżajsk, stan. 18 na tle podobnych metalowych zabytków z terenu Polski z wczesnej epoki żelaza
 5. Maria Zielińska, Studnie późnośredniowieczne z Sanoka
 6. Wojciech Poradyło, Późnośredniowieczna i nowożytna ceramika z nadzorów prowadzonych na terenie Przemyśla i Krasiczyna
 7. Piotr Wojtal, Jarosław Wilczyński, Analiza zooarcheologiczna szczątków ssaków ze stanowiska 22 w Grodzisku Dolnym

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Sylwester Czopek, Dariusz Niemasik, Wojciech Pasterkiewicz, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych na stan. 117 w Rzeszowie
 2. Sabina Tokarczyk, Magdalena Wilk, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 4 w Kłębowie, pow. Mielec, w 2006 roku
 3. Joanna Ligoda, Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 41 w Rzeszowie w latach 2006-2007
 4. Sylwester Czopek, Andrzej Pelisiak, Szerokopłaszczyznowe badania ratownicze prowadzone przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w 2006 i 2007 roku w Terliczce i Stobiernej
 5. Jean-Paul Guillamet, Laurent Dhennequin, Tomasz Bochnak, Federico Egloff, Petra Goláňová, Wyniki badań wykopaliskowych na oppidum Mont Beuvray/Bibracte (Sektory Côme Chaudron i Champlain) w roku 2006

RECENZJE

 1. Monika Hozer, Krušel’nic’ka L.I., Kultura Noa na zemlâh Ukraïni, L’viv 2006

KRONIKA

 1. Klaudia Badzińska, Małgorzata Schild, Badania archeologiczne prowadzone w 2006 roku na terenie województwa podkarpackiego
Skip to content