Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 27 (2006)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Marta Kaflińska, Neolityczne depozyty gromadne na ziemiach polskich
 2. Maciej Dębiec, Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej w Łańcucie, stanowisko 3 (badania z roku 1987 i 1989). Część pierwsza – materiały
 3. Piotr Mitura, Materiały kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska 55 w Rzeszowie
 4. Joanna Ligoda, Nowe materiały archeologiczne z kolekcji Andrzeja Pasieki
 5. Marek Florek, Jerzy Libera, Zabytki archeologiczne pochodzące z odkryć przypadkowych z północnej części Kotliny Sandomierskiej
 6. Łukasz Niemiec, Brązowe i żelazne szpile z główką sklepaną i zwiniętą w uszko w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej
 7. Wioletta Słota, Wczesnośredniowieczne studnie czerpalne z terenu Polski

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Maciej Dębiec, Aleksander Dzbyński, Andrzej Pelisiak, Drugi sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 3 w Zwięczycy, gm. Boguchwała
 2. Sylwester Czopek, Andrzej Pelisiak, Pierwsze szerokopłaszczyznowe badania wykopaliskowe na odcinku autostrady A4 w obrębie województwa podkarpackiego
 3. Jean-Paul Guillaumet, Laurent Dhennequin, Tomasz Bochnak, Petra Goláňová, Doreen Mölders, Wyniki badań wykopaliskowych na celtyckim oppidum Bibracte/Mont Beuvray (dep. Saône-et-Lore i Nièvre), w sektorach Côme Chaudron i Champlain, w roku 2005

KRONIKA

 1. Małgorzata Schild, Klaudia Badzińska, Badania archeologiczne prowadzone na terenie województwa podkarpackiego w 2005 roku
 2. Sylwester Czopek, 5o lat rzeszowskiego ośrodka archeologicznego
Skip to content