Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 25 (2004)

STUDIA I MATERIAŁY

 1. Piotr Mitura, Materiały kultury malickiej i grupy tarnobrzeskiej ze stanowiska 54 w Rzeszowie
 2. Marcin S. Przybyła, Wybrane aspekty obrządku pogrzebowego grupy tarnobrzeskiej
 3. Joanna Ligoda, Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej na stan. 1 w Tarnobrzegu
 4. Wojciech Poradyło, Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Trójczycach w pow. przemyskim
 5. Katarzyna Łojowska, Osada wczesnośredniowieczna w Tuszymie, pow. Mielec
 6. Jerzy Ginalski, Piotr N. Kotowicz, Elementy uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodyszcze” w Trepczy, pow. Sanok, stan. 2

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

 1. Sylwester Czopek, Katarzyna Trybała, Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na wielokulturowym stanowisku nr 3 w Zwięczycy, pow. Rzeszów
 2. Antoni Lubelczyk, Renata Zych, Osada kultury pucharów lejkowatych w Przeworsku, stan. 62
 3. Renata Zych, Stanowisko KPL w Tarnawce 9, gm. Markowa, woj. podkarpackie
 4. Elżbieta Kłosińska, Nowe znaleziska związane z osadnictwem ludności kultury łużyckiej na terenie Powiśla Lubelskiego
 5. Agnieszka Reszczyńska, Marek Půlpán, Badania na wielokulturowym stanowisku Levosovice, okr. Litomĕřice, Ustecky kraj
 6. Iwona Florkiewicz, Materiały kultury przeworskiej odkryte na stanowisku nr 1 we Fredropolu
 7. Βοлодимир Цигилик, Βοлодимир Касюхиич, Роман Грибович, Свирж – носеленя i виробничий центр пізньоримскої доби
 8. Wojciech Poradyło, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych ma wczesnośredniowiecznej osadzie w Prałkowcach, gm. Krasiczyn
 9. Wojciech Poradyło, Wczesno- i późnośredniowieczne materiały z północnego przedpola zamku w Przemyślu
 10. Aleksandra Gruszczyńska, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych przeprowadzonych na terenie parku i murów fortyfikacji Zamku w Łańcucie w latach 2001-2003
 11. Monika Bober, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2003 roku w Rzeszowie, przy ul. Słowackiego

KRONIKA

 1. Małgorzata Schild, Badania archeologiczne prowadzone w 2003 roku na terenie województwa podkarpackiego
 2. Sylwester Czopek, Wystawa „Czas brązu” w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie
Skip to content