Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1966 – volume 6 (1968)

Słowo wstępne: Franciszek Błoński, Na dziesięciolecie Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

Rudolf Jamka, Badania archeologiczne w regionie rzeszowskim

MATERIAŁY

 1. Antoni Talar, Materiały krzemienne z Zaleszan pow. Tarnobrzeg w Muzeum w Przemyślu
 2. Antoni Kunysz, Grodziska w województwie rzeszowskim
 3. Józef Janowski, Przyczynki do historii zamku w Odrzykoniu pow. Krosno w świetle badań archeologicznych

SPRAWOZDANIA

 1. Antoni Talar, Badania osad mezolitycznych w południowo-zachodniej części powiatu niżańskiego
 2. Teofil Dębowski, Badania ratownicze na osadzie neolitycznej w Zwięczycy pow. Rzeszów
 3. Tadeusz Aksamit, Wstępne wyniki badań osady kultury ceramiki wstęgowej w Rzeszowie
 4. Tadeusz Aksamit, Prace wykopaliskowe na osadzie neolitycznej we Fredropolu pow. Przemyśl
 5. Anna Szałapata, Badania zwiadowcze w Białobokach pow. Przeworsk
 6. Jacek Rydzewski, Sprawozdanie z badań ratowniczych na osadzie kultury łużyckiej i  stanowisku neolitycznym w  Grębowie pow. Tarnobrzeg
 7. Anna Szałapata, Osada z okresu wpływów rzymskich w Otałęży pow. Mielec
 8. Anna Szałapata, Późnorzymska osada w Świerchowej pow. Jasło, stan. nr 1
 9. Józef Janowski, Z badań nad osadnictwem prahistorycznym w Wietrznie pow. Krosno
 10. Józef Janowski, Materiały kultury przeworskiej (?) ze wsi Wietrzno przysiółek Bania pow. Krosno
 11. Jerzy Kolendo, Jerzy Wielowiejski, Wyniki prac wykopaliskowych na terenie osady z okresu późnorzymskiego i wczesnośredniowiecznego w Maćkówce pow. Przeworsk
 12. Andrzej Koperski, Badania archeologiczne na terenie osady w Orzechowcach pow. Przemyśl
 13. Aleksandra Gruszczyńska, Badania na stanowisku nr 11 w Husowie pow. Łańcut
 14. Aleksandra Gruszczyńska, Wyniki badań na osadzie wczesnośredniowiecznej w Nisku
 15. Aleksandra Gruszczyńska, Badania na stanowisku nr 3 w Rzeszowie-Staromieściu
 16. Antoni Kunysz, Badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznej osadzie produkcyjnej w Przemyślu na Zasaniu
 17. Tadeusz Roman Żurowski, Sobień nad Sanem. Prace archeologiczne i konserwatorskie w 1966 r.
 18. Jacek Strupiechowski, Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych w  Solinie pow. Lesko w  roku 1966
 19. Antoni Kunysz, Badania archeologiczno-architektoniczne w Krasiczynie pow. Przemyśl w roku 1966
 20. Józef Tomasz Frazik, Terenowe badania architektoniczne zamku w Krasiczynie w roku 1966
 21. Antoni Kunysz, Badania archeologiczne na wzgórzu Benedyktynek w Jarosławiu
 22. Andrzej Malinowski, Badania antropologiczne na cmentarzyskach w rejonie byłego klasztoru Benedyktynek w  Jarosławiu
 23. Edward Pudełko, Badania wykopaliskowe w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl
 24. Józef Tomasz Frazik, Wstępne badania architektoniczne cerkwi w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl
 25. Andrzej Malinowski, Badania antropologiczne cmentarzyska w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl
 26. Józef Tomasz Frazik, Renata Frazikowa, Wyniki badań architektonicznych przeprowadzonych w obrębie założenia pałacowego w Dubiecku pow. Przemyśl
 27. Andrzej Koperski, Nowe materiały archeologiczne z terenu miasta Przemyśla
 28. Ewa Szarek-Waszkowska, Badania nowożytnej osady garncarskiej w Miechocinie pow. Tarnobrzeg
 29. Antoni Talar, Badania powierzchniowe w powiecie dębickim w roku 1966
 30. Józef Stanisław Barłowski, Wyniki badań powierzchniowych przeprowadzonych na terenie Rzeszowa-Pobitno
 31. Józef Stanisław Barłowski, Powierzchniowo-poszukiwawcze badania archeologiczne na terenie wsi Malawa i Dąbrowa w powiecie rzeszowskim oraz wsi Będziemyśl w powiecie ropczyckim
 32. Anna Szałapata, Badania zwiadowcze i weryfikacyjne w powiatach: mieleckim i tarnobrzeskim
 33. Bronisław Cmela, Działalność Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w roku 1965
Skip to content