Wpisy odJoanna Ligoda

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka – tom 37 (2016)

Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak, Zdzisław Jary, Jerzy Raczyk, Piotr Moska, Chronologia osadnictwa szeleckiego na stanowisku Lubotyń 11, pow. głubczycki, w...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 36 (2015)

Sylwester Czopek, Profesora Marka Gedla spotkania z Rzeszowem Dariusz Bobak, Marta Połtowicz – Bobak, Materiały świderskie ze stanowiska Łąka 1-16...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 35 (2014)

Tibor Kemenczei – 75 Jan Chochorowski, Scytowie a Europa Środkowa – historyczna interpretacja archeologicznej rzeczywistości Janusz Kowalski-Bilokrylyy, Pochodzenie kolczyków typu...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 34 (2013)

Aleksandr Diaczenko: The gravity model: simulating the interactions in anisotropic space Aleksandra Sznajdrowska: Grób kultury amfor kulistych ze stanowiska Rozbórz 42, gm....

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 33 (2012)

Andrzej Szpunar, Pamięci Jerzego Okońskiego (1958–2012) Michał Parczewski, Andrzej Pelisiak, Kazimierz Szczepanek, Najdawniejsza przeszłość polskich Bieszczadów Michał Dobrzyński, Katarzyna Piątkowska,...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 32 (2011)

Adam Nowak: Zabytki krzemienne ze stanowiska Maków 20, pow. raciborski, na tle paleolitu Górnego Śląska Dorota Nabiałek: Ceramika neolityczna ze stanowiska 1 w Grzęsce, pow....

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 31 (2010)

Maciej Wawrzczak: Kolekcja zabytków archeologicznych pozyskanych ze stanowisk zlokalizowanych w obrębie miejscowości Trzebownisko, gm. loco, woj. podkarpackie Małgorzata Stryjkowska: Materiały z badań przeprowadzonych w 1993...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 30 (2009)

Marek Florek, Jerzy Libera: Zabytki archeologiczne w zbiorach Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem (kolekcja ks. Franciszka Nicałka) Jerzy Okoński, Barbara...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 29 (2008)

Katarzyna Szperkowska, Wyposażenie grobów męskich w kulturze czerniachowskiej i Sîntana de Mureş Piotr N. Kotowicz, Zespół obiektów wczesnośredniowiecznych na osadzie...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 28 (2007)

STUDIA I MATERIAŁY Piotr Mitura, Grób (?) kultury ceramiki wstęgowej rytej w układzie stratygraficznym ze stanowiska 20 w Olchowej, gm....

1 2 3 4 5
Skip to content