Wpisy odJoanna Ligoda

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 25 (2004)

STUDIA I MATERIAŁY Piotr Mitura, Materiały kultury malickiej i grupy tarnobrzeskiej ze stanowiska 54 w Rzeszowie Marcin S. Przybyła, Wybrane...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 24 (2003)

STUDIA I MATERIAŁY Maciej Dębiec, Materiały kultury malickiej na stanowisku Fredropol 2 Marcin S. Przybyła, Uwagi o chronologii ceramiki grupy...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 23 (2002)

STUDIA I MATERIAŁY Leszek Starkel, Sylwester Czopek, Jacek Madeja, Anna Budek, Krystyna Harmata, Ewolucja środowiska a osadnictwo prahistoryczne na przedpolu...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 22 (2001)

STUDIA I MATERIAŁY Aleksander Sytnyk, Andrej Bogucki, Teresa Madeyska, Mustierskie stanowisko Ihrovica I na Podolu Piotr Godlewski, Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 21 (2000)

STUDIA I MATERIAŁY Krzysztof Garbacz, Cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej w Grzybowie, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie Wojciech Poradyło, Materiały kultury przeworskiej...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 20 (1999)

STUDIA I MATERIAŁY Никoлaй Н. Кoвaлюк, Cepгeй Нaзapoв, O кaлибpaции paдиoyглepoдныx дaт в apxeoлoгичecкиx иccлeдoвaнияx Aleksander Sytnik, Andrej Bogucki, Maria...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 19 (1998)

Aleksander Sytnik, Andrej Bogucki, Teresa Madeyska, Mustierskie stanowisko Jezupil koło Halicza nad Dniestrem: stratygrafia i kultura Marek Florek, Nowe materiały...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 18 (1997)

STUDIA I MATERIAŁY Sławomir Kadrow, Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku 3 w Rzeszowie-Staromieściu Sylwester Czopek, Osada grupy tarnobrzeskiej...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 17 (1996)

STUDIA I MATERIAŁY Jurij Malejew, Bogdan Pryszczepa, Nowy grób kultury amfor kulistych na Wołyniu Sylwester Czopek, Z badań nad kulturą...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 16 (1995)

Od Redakcji STUDIA I MATERIAŁY Andrzej Bronicki, Kilka uwag o recepcji niżowych elementów kulturowych w społecznościach grupy południowo-wschodniej kultury pucharów...

1 2 3 4 5
Skip to content