Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 41 (2020)

Strona Redakcyjna

Studia i Materiały

 1. Dmytro Ȗ. Verteletskyi, Obiekt kultury trypolskiej z etapu C-II na stanowisku Liuczyn-Zawidov 3 (Wyżyna Wołyńska, Ukraina)
 2. Олександр Позіховський, Кремнеобробна майстерня в с. Межиріч та деякі проблеми пізнього енеоліту Волині
 3. Dalia A. Pokutta, Evgeny Vdovchenkov, The Unetice Culture Group in palaeosociological perspective
 4. Evgeny Vdovchenkov, Dalia Pokutta, Some remarks on new directions in social archaeology of early nomads
 5. Przemysław Muzolf, Oznaczenia radiowęglowe zbiorowych grobów ciałopalnych trzcinieckiego kręgu kulturowego z Polski Środkowej
 6. Aleksandra Jabłkowska, Przemiany osadnicze w międzyrzeczu rzek Szkło i Lubaczówki w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza
 7. Андрій Б. Баpдецький, Валерій О. Самолюк, Кремаційний могильник ранньозалізного віку Монастирок-2 на Волині
 8. Sylwester Czopek, Grodzisko w Chotyńcu – problem ochrony konserwatorskiej i zagospodarowania dla potrzeb edukacyjnych
 9. Antoni Lubelczyk, Brama zamku „Golesz” w Krajowicach w świetle badań archeologicznych i prac zabezpieczająco-restauratorskich prowadzonych w latach 2010-2019

Sprawozdania i komunikaty

 1. Elżbieta M. Kłosińska, Dwa zabytki brązowe z południowo-wschodniej Lubelszczyzny
 2. Marek Florek, „Luźne” znaleziska żelaznych grotów oszczepów kultury przeworskiej z Wyżyny Sandomierskiej i jej obrzeża
 3. Marek Florek, Badania ratownicze osady wczesnośredniowiecznej w Głazowie, stan. 22, pow. Sandomierski

 

Skip to content