Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 39 (2018)

 1. Sławomir Kadrow, Constantin Preoteasa, Anna Rauba-Bukowska, Senica Ţurcanu, The technology of LBK ceramics in eastern Romania
 2. Dariusz Król, Studia nad osadnictwem kultury pucharów lejkowatych na lessach Podgórza Rzeszowskiego i Doliny Dolnego Sanu
 3. Tomasz Boroń, Materiał odpadowy z produkcji siekier czworościennych z obiektów 1 i 11 ze stanowiska Wilczyce 10, pow. Sandomierski
 4. Beata Polit, Considerations on bracelets with „globular” and „pineal-shaped” endings from the Sarmatian period Crimea 1
 5. Andrzej Rozwałka, Zaginiony krajobraz. Rola dawnej kartografii w badaniach archeologicznych minionych przestrzeni kulturowych. Wybrane przykłady z codziennej praktyki
 6. Adrianna Raczak, Zabytki wykonane technikami krzemieniarskimi ze wschodniej części polskich Karpat. Badania z lat 2016–2017
 7. Dmytro Verteletskyi, Andrij Bardeckyi, Datowanie materiałów kultury trypolskiej ze stanowiska Myrogoszcza 15 odkrytych w 2017 roku
 8. Andrzej Dziedzic, Katarzyna Trybała-Zawiślak, Brązowa siekierka z Medyki w świetle analizy składu chemicznego EDS
 9. Marek Florek, Aldona Kurzawska, Dominik Kacper Płaza, Nowe cmentarzysko w Rzeczycy Suchej, gm. Dwikozy, woj. Świętokrzyskie
 10. Paweł Kocańda, Ewelina Ocadryga-Tokarczyk, Tomasz Tokarczyk, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w 2017 roku na ulicy 3 Maja w Rzeszowie, stanowisko 17
 11. Joanna Rogóż, Nowożytne cmentarzysko z Placu Farnego oraz pochówki przy kościele św. Krzyża w Rzeszowie – wstępne informacje z badań antropologicznych
 12. Sylwester Czopek,  Odeszli – Tadeusz Aksamit, Józef Janowski
Skip to content