Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center for 1967 – volume 7 (1971)

Od wydawcy

 1. Janusz K. Kozłowski, Badania archeologiczne w województwie rzeszowskim w 1967 roku

MATERIAŁY

 1. Kazimierz Moskwa, Późnołużyckie cmentarzysko w Trzęsówce, pow. Kolbuszowa
 2. Antoni Kunysz, Nowe materiały do lokalizacji kościółka św. Piotra i umocnień średniowiecznego Przemyśla

SPRAWOZDANIA

 1. Antoni Talar, Badania w Gwoźdźcu, pow. Nisko w roku 1967
 2. Tadeusz Aksamit, Z badań osady neolitycznej w Kormanicach, pow. Przemyśl
 3. Jan Martuszewski, Badania na cmentarzu kultury łużyckiej w Tryńczy, pow. Przeworsk
 4. Andrzej Koperski, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Trójczycach, pow. Przemyśl
 5. Anna Szałapata, Ratownicze badania archeologiczne osady z późnego okresu rzymskiego w Lesku
 6. Anna Szałapata, Badania archeologiczne osady późnorzymskiej w Świerchowej, pow. Jasło, stan. 1
 7. Jerzy Wielowiejski, Badania na terenie osady z okresów późnorzymskiego i wczesnośredniowiecznego w Maćkówce, pow. Przeworsk
 8. Aleksandra Gruszczyńska, Badania na stanowisku nr 3 w Rzeszowie-Staromieściu
 9. Tadeusz Roman Żurowski, Sobień nad Sanem – badania archeologiczno-architektoniczne w roku 1967
 10. Andrzej Koperski, Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych w Krasiczynie w 1967 roku
 11. Józef Tomasz Frazik, Badania architektoniczne zamku w Krasiczynie w 1967 roku
 12. Antoni Kunysz, Badania archeologiczno-architektoniczne przy budynku Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu
 13. Józef Tomasz Frazik, Badania architektoniczne kamienicy w Rynku 11 w Przemyślu (Z badań terenowych nad zabytkowymi kamienicami Przemyśla)
 14. Antoni Kunysz, Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych na terenie zabytkowego zespołu pałacowego w Łańcucie
 15. Renata Frazikowa, Wstępne badania historyczno-architektoniczne budynku dawnego klasztoru Dominikanów w Przemyślu (Plac Wielkiego Proletariatu 26)
 16. Antoni Talar, Nowe stanowiska archeologiczne odkryte w województwie rzeszowskim w roku 1967
 17. Józef Stanisław Barłowski, Badania powierzchniowe na terenie Rzeszowa–Pobitno oraz wsi Wilkowyja i Krasne-Wólka w powiecie rzeszowskim
 18. Józef Janowski, Nowe zabytki Muzeum w Krośnie
 19. Maria Zielińska, Narzędzia z młodszej epoki kamienia w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
 20. Ewa Szarek-Waszkowska, Sprawozdanie z działalności Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1966-1967
Skip to content