Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 41 (2020)

Editorial Page

Studies and Materials
 1. Dmytro Ȗ. Verteletskyi, Obiekt kultury trypolskiej z etapu C-II na stanowisku Liuczyn-Zawidov 3 (Wyżyna Wołyńska, Ukraina)
 2. Олександр Позіховський, Кремнеобробна майстерня в с. Межиріч та деякі проблеми пізнього енеоліту Волині
 3. Dalia A. Pokutta, Evgeny Vdovchenkov, The Unetice Culture Group in palaeosociological perspective
 4. Evgeny Vdovchenkov, Dalia Pokutta, Some remarks on new directions in social archaeology of early nomads
 5. Przemysław Muzolf, Oznaczenia radiowęglowe zbiorowych grobów ciałopalnych trzcinieckiego kręgu kulturowego z Polski Środkowej
 6. Aleksandra Jabłkowska, Przemiany osadnicze w międzyrzeczu rzek Szkło i Lubaczówki w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza
 7. Андрій Б. Баpдецький, Валерій О. Самолюк, Кремаційний могильник ранньозалізного віку Монастирок-2 на Волині
 8. Sylwester Czopek, Grodzisko w Chotyńcu – problem ochrony konserwatorskiej i zagospodarowania dla potrzeb edukacyjnych
 9. Antoni Lubelczyk, Brama zamku „Golesz” w Krajowicach w świetle badań archeologicznych i prac zabezpieczająco-restauratorskich prowadzonych w latach 2010-2019
Reports 
 1. Elżbieta M. Kłosińska, Dwa zabytki brązowe z południowo-wschodniej Lubelszczyzny
 2. Marek Florek, „Luźne” znaleziska żelaznych grotów oszczepów kultury przeworskiej z Wyżyny Sandomierskiej i jej obrzeża
 3. Marek Florek, Badania ratownicze osady wczesnośredniowiecznej w Głazowie, stan. 22, pow. Sandomierski
Skip to content