Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – tom 40 (2019)

 1. Sylwester Czopek, Profesor Tadeusz Malinowski i Jego spotkania z Rzeszowem
 2. Олександр Позіховський, Кераміка трипільської культури з енеолітичного поселення в с. Зимне
 3. Jan Machnik, Considerations on the state of the research on the Corded Ware culture in southeastern Poland and needs of studies on social structures of its communities
 4. Andrzej Pelisiak, Uwagi o znaleziskach przedmiotów wykonanych z krzemienia pasiastego ze wschodniej części polskich Karpat i na ich przedpolu. Próba analizy chronologiczno-kulturowej i interpretacji
 5. Monika Bober, Stanowisko nr 20 w Przemyślu w świetle badań wykopaliskowych. Cz.1 Analiza typologiczno- chronologiczna źródeł ruchomych pozyskanych w trakcie badań w latach 2005–2007
 6. Monika Bober, Joanna Trąbska, Monika Pilarz, Barbara Trybalska, Spongiolitowa forma odlewnicza ze stanowiska nr 20 w Przemyślu. Rezultaty badań
 7. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Contribution to the research on the use of flint and stone by the Lusatian culture population during the Bronze age and Early Iron age in the Lublin region (remarks of a non-lithic expert)
 8. Anita Kozubova, Satt auch im Jenseits? Tierknochen in Grabern und Siedlungen der Vekerzug-Kultur
 9. Michał Głowacz, Marcin Szpila, Wyniki ratowniczych badań przeprowadzonych na wielokulturowym stanowisku w Łowcach, stan. 17, gm. Chłopice, pow. jarosławski
 10. Wojciech Pasterkiewicz, Andrzej Dziedzic, Siekierka z brązu ze starszej epoki brązu z Miejsca Piastowego, pow. krośnieński
 11. Michał Jabłkowski, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w 2018 roku w kruchcie Kościoła oo. Bernardynów w Rzeszowie
 12. Sylwester Czopek, O ewaluacji czasopism naukowych uwag kilka, czyli dlaczego „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” będą nadal wydawane
Skip to content