Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 36 (2015)

 1. Sylwester Czopek, Profesora Marka Gedla spotkania z Rzeszowem
 2. Dariusz Bobak, Marta Połtowicz – Bobak, Materiały świderskie ze stanowiska Łąka 1-16 (pow. rzeszowski) na tle osadnictwa w Polsce południowo-wschodniej
 3. Andrzej Pelisiak, Zbigniew Maj, Łukasz Bajda, First sites of Corded Ware culture from the high part of the Bieszczady Mountains (south east Poland)
 4. Aleksandra Sznajdrowska, Mirosław Mazurek, Nowe źródła do badań nad obrządkiem pogrzebowym kultury malickiej
 5. Małgorzata Rybicka, Aleksander Diachenko, Nowe dane o relacjach między kulturą trypolską a kulturą pucharów lejkowatych na zachodniej Ukrainie
 6. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Lusatian culture in the Lublin region – history and state of research
 7. Ewelina Ocadryga-Tokarczyk, Joanna Rogóż, Tomasz Tokarczyk, Nowe materiały funeralne ze stanowiska 18 w Wierzawicach, pow. leżajski w ujęciu archeologicznym i antropologicznym
 8. Wojciech Rajpold, Zabytki brązowe a archeologia osadnictwa na przykładzie Polski południowo-wschodniej
 9. Katarzyna Skowron,  Siedliska, stanowisko 10 – osada z wczesnej epoki żelaza
 10. Marcin Burghardt, Weapons and the military of the population of the West Podolian group of the Early Scythian culture in the light of sepulchral sources
 11. Tadeusz Malinowski, Motyw głowy w kulturze pomorskiej
 12. Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska,  Interpretacja polepy odkrytej na osadzie wielokulturowej na przykładzie stanowiska nr 1 w Zamiechowie, pow. jarosławski
 13. Nina Glińska, Halina Młodecka, Zróżnicowanie surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki z Wiślicy w świetle wyników badań chemicznych
 14. Andrzej Rozwałka, Cylindryczna wieża na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie w świetle źródeł archeologicznych i architektonicznych
 15. Zbigniew Kubiatowski, Wiedza studentów archeologii z zakresu promocji  i wykorzystania archeologii do rozwoju społecznego i gospodarczego
 16. Andrij Hawinskyj, Wojciech Pasterkiewicz, Jakub Rogoziński, Wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na osadach kultury pucharów lejkowatych w Trościańcu koło Mikołajowa i Otynewyczach koło Żydaczowa, lewe dorzecze górnego Dniestru
 17. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Brązowa bransoleta z Turkowic, pow. hrubieszowski
 18. Katarzyna Trybała-Zawiślak, Znaleziska brązowe ze Strzegocic, pow. dębicki w zbiorach Muzeum Regionalnego w Dębicy
 19. Valeriu Sîrbu, Maria-Magdalena Ştefan, Dan Ştefan, Tomasz Bochnak, Teliţa-Celic Dere, kompleks osadniczy z VI – III w. p.n.e. w północnej Dobrudży. Wyniki badań rumuńsko-polskiej misji archeologicznej za lata 2008-2015
 20. Tomasz Bochnak, Piotr N. Kotowicz, Bruchstücke von zwei keltischen Hohlbuckelringen aus Pakoszówka, Kr. Sanok, im Südosten Polens
 21. Michał Parczewski, Cmentarzysko i domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne w Walawie, pow. przemyski – próba weryfikacji
 22. Tadeusz Malinowski, Uwagi odnoszące się do publikacji poświęconej profesorowi Józefowi Kostrzewskiemu
 23.  Joanna Podgórska-Czopek, Halina Martuszewska (1941-2015)
 24. Joanna Podgórska-Czopek,  Antoni Talar (1940-2015
Skip to content