Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 32 (2011)

 1. Adam Nowak: Zabytki krzemienne ze stanowiska Maków 20, pow. raciborski, na tle paleolitu Górnego Śląska
 2. Dorota Nabiałek: Ceramika neolityczna ze stanowiska 1 w Grzęsce, pow. Przeworsk
 3. Barbara Kołodziej: Pochówki zwierzęce w neolicie na terenie ziem Polski
 4. Katarzyna Piątkowska, Michał Dobrzyński: Technologia bifacjalnych noży sierpowatych na podstawie znalezisk grobowych kultury mierzanowickiej ze Skołoszowa, stan. 7, pow. Jarosławski
 5. Joanna Adamik, Marcin Burghardt: Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Białobrzegach, pow. Łańcut, stanowisko nr 5, w świetle ostatnich badań
 6. Monika Bajka, Marek Florek: Nowe dane do badań nad cmentarzyskami wczesnośredniowiecznego Sandomierza
 7. Wanda Kozak-Zychman: Materiały kostne z pochówków wczesnośredniowiecznych odkrytych na Wzgórzu Staromiejskim (stan. 7) w Sandomierzu – analiza antropologiczna
 8. Irena Kutyłowska: Zapomniany wczesnośredniowieczny klasztor w Stołpiu na Lubelszczyźnie
 9. Irena Kutyłowska: Zaginiony wąwolnicki zamek Kazimierza Wielkiego na Lubelszczyźnie
 10. Małgorzata Rybicka: Przyczynek do badań nad datowaniem wczesnych faz kultury pucharów lejkowatych na Niżu Polski
 11. Monika Kuraś, Tomasz Tokarczyk: Grot żelazny z młodszego okresu przedrzymskiego z Pikul, pow. Janów Lubelski
 12. Halina Taras, Wojciech Taras: Prawo ochrony zabytków – aktualności wydawnicze
 13. Joanna Adamik (rec.): Makarewicz P., Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy, Archaeologia Bimaris – Monografie, t. 3, Poznań 2010, 445 stron
 14. Izabela Wnuczek (rec.): Viktor Ì. Kločko (red.), Gordììvs’kij mogil’nik, Winnica 2011, 287 stron
Skip to content