Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 33 (2012)

 1. Andrzej Szpunar, Pamięci Jerzego Okońskiego (1958–2012)
 2. Michał Parczewski, Andrzej Pelisiak, Kazimierz Szczepanek, Najdawniejsza przeszłość polskich Bieszczadów
 3. Michał Dobrzyński, Katarzyna Piątkowska, Zagadnienie eksploatacji łuszczniowej w kulturze pucharów lejkowatych na podstawie zabytków krzemiennych ze stanowiska 8/19 w Piaskach Wielkich, pow. Świdnik, woj. lubelskie
 4. Aleksandra Sznajdrowska, Recepcja wzorców rösseńskich na Niżu
 5. Joanna Adamik, Marcin Burghardt, Materiały kultury trzcinieckiej ze stanowiska 8 w Trzebownisku, pow. Rzeszów
 6. Joanna Adamik, Marcin Burghardt, Scytyjskie żelazne ciosła z bocznymi występami
 7. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Przyczynek do badań nad występowaniem przedmiotów krzemiennych, kamieni i skamielin w grobach ludności kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie
 8. Piotr Łuczkiewicz, Roztislav W. Terpilovskij, Grób wojownika z młodszego okresu przedrzymskiego z miejscowości Mutyn na północno-wschodniej Ukrainie
 9. Inna D. Potechina, Wyniki analizy antropologicznej ciałopalnego pochówku z Mutyna
 10. Izabela Wnuczek, Strój Markomanów – Swebów w starszym okresie rzymskim
 11. Йocип В. Кобаль, Давньоугорcькі археологічні пам’ятки Закарпаття (Україна)
 12. Karol Leś, Nadzór archeologiczny w teorii i praktyce (na przykładzie woj. podkarpackiego)
 13. Joanna Nowak, Jama kultury mierzanowickiej z osady wielokulturowej w Zamiechowie, stan. 9, pow. Jarosław
 14. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Nieznane cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Makowie, pow. Racibórz
 15. Ol’ga Ivanova, “Carottes” amphorae excavated in Mangup settlement (south-western Crimea)
 16. Stanislav Shabanov, Two conical glass beakers from the Late Roman Period in the Crimea
 17. Андрій Бардецький, Дослідження поселення лужицької і поморської культур в смт. Шацьк (урочище Сад) наВолині
 18. Сергій Демедюк, Дослідження Шацького городища на Волині у 2011 році
 19. Олексій Златогорський, Дослідження 2011 р. натериторіїВолинськоїтаРівненськоїобластей
 20. Katarzyna Piątkowska, (rec.) Shennan Stephen, Genes, Memes and Human History. Darwinian Archeology and Cultural Evolution, Thames and Hutson Ltd, London 2002
 21. Piotr Łuczkiewicz, Sprawozdanie: Arbeitsgemeinschaft Eisenzeit beim West- und Süddeutschen Verband für Altertumsforschung e.V. „Waffen – Gewalt – Krieg”. Międzynarodowa konferencja w Rzeszowie w dniach 19–22.09.2012 r. .
Skip to content