Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 30 (2009)

 1. Marek Florek, Jerzy Libera: Zabytki archeologiczne w zbiorach Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem (kolekcja ks. Franciszka Nicałka)
 2. Jerzy Okoński, Barbara i Andrzej Szpunar: Mikroregion osadniczy wczesnego średniowiecza w dolinie środkowej Wisłoki w świetle badań w 2008 roku
 3. Bartosz Pankowski: Stan badań archeologicznych nad średniowiecznymi zamkami dawnego województwa sandomierskiego
 4. Bartosz Pankowski: Stan badań archeologicznych nad średniowiecznymi zamkami dawnego województwa sandomierskiego – Katalog (CD)
 5. Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak, Rafał Janicki: Nowy ślad osadnictwa środkowopaleolitycznego na Podkarpaciu
 6. Sylwester Czopek, Joanna Ligoda, Joanna Podgórska-Czopek: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2008 roku na stanowisku 1 w Grzęsce, pow. Przeworsk
 7. Joanna Ligoda: Wstępne wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku 8 w Białobrzegach, pow. Łańcut (badania na trasie autostrady A4)
 8. Jacek Jeremicz, Magdalena Wilk: Łyżka odlewnicza kultury łużyckiej
 9. Elżbieta Małgorzata Kłosińska: Ażurowa aplikacja z motywem gryfa z Lubelszczyzny – awarski rarytas czy mistyfikacja?
 10. Jerzy Okoński: Stanowisko 3 w Żyrakowie, pow. dębicki. Wstępne wyniki i refleksje na marginesie badań „autostradowych”
 11. Monika Broszko: Badania archeologiczne prowadzone w Jarosławiu w latach 1960-2009
 12. Łukasz Dzik, Małgorzata Schild: Badania archeologiczne prowadzone na terenie województwa podkarpackiego w latach 2007-2008
Skip to content