Materials and Reports of the Rzeszów Archeological Center – volume 29 (2008)

 1. Katarzyna Szperkowska, Wyposażenie grobów męskich w kulturze czerniachowskiej i Sîntana de Mureş
 2. Piotr N. Kotowicz, Zespół obiektów wczesnośredniowiecznych na osadzie wielokulturowej nr 10 w Sanoku-Olchowcach
 3. Nina Ziębińska, Wczesnośredniowieczna ceramika z badań przeprowadzonych w 1996 roku w Wiślicy
 4. Monika Bajka, Znaleziska siekier z Kępia Zaleszańskiego nad dolnym Sanem na tle osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (KCS) w północnej części Kotliny Sandomierskiej
 5. Marek Florek, Kolejne cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Rudniku nad Sanem, pow. niżański, woj. podkarpackie
 6. Sylwester Czopek, Anna Pawelec, Nowe informacje o cmentarzysku tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Grzęsce, pow. Przeworsk
 7. Joanna Ligoda, Magdalena Wilk, Wyniki badań osady z wczesnej epoki żelaza na stanowisku 20 w Siedliskach, gm. Lubenia, pow. Rzeszów
 8. Artur Jedynak, Groby podkloszowe ludności kultury pomorskiej z Ćmielowa koło Ostrowca Świętokrzyskiego
 9. Jean-Paul Guillaumet, Laurent Dhennequin, Tomasz Bochnak, Petra Goláňová, Wyniki badań wykopaliskowych zespołu pracowni rzemieślniczych Côme Chaudron na terenie oppidum Bibracte (Mont Beauvray, departamenty Nièvre i Saone-et-Loire), w roku 2007
 10. Sylwia Cygan, Maciej Dębiec, Obiekt wczesnośredniowieczny z wielokulturowego stanowiska nr 3 w Zwięczycy
 11. Wojciech Poradyło, Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 15 w Prałkowcach, gm. Krasiczyn
 12. Antoni Lubelczyk, Średniowieczne kafle ze studni zamkowej w Czudcu
 13. Sylwester Czopek, Prof. dr hab. Marek Gedl doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego
Skip to content